Betyder majoritet
Vad betyder majoritet? Här finner du 17 definitioner av majoritet. Du kan även lägga till betydelsen av majoritet själv

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Majoritet är detsamma som flertal, de som utgör flest av de röstande. Motsatsen är minoritet, eller mindretal. Det finns bara en majoritet men det kan finnas flera minoriteter om det finns fler än två [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Flertal, flest av de röstande. Motsatsen kallas minoritet. Majoritetsprincipen är en norm för kollektivt beslutsfattande, där den åsikt som får flest röster gäller för kollektivets mening. Majoritetsprincipen är numera självklar och utgör grunden för val och för beslutsfattande.
Källa: itskolan.lo.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Flertal vid t.ex. omröstning. Majoriteten kan vara enkel eller (relativ), d.v.s. omfatta förslag som har fler röster än övriga förslag, eller absolut, då det krävs flertalet av det sammanlagda antalet angivna röster eller kvalificerad, då det krävs 2/3 eller 3/4 eller 4/5 av de givna rösterna.
Källa: ystad.se

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


flertal
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


större del
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Flertalet vid en omröstning. Majoritet kan vara relativ, d v s innebära det förslag som har fått fler röster än övriga förslag; absolut majoritet (enkel majoritet), då det krävs flertalet av det samma [..]
Källa: motesmetoder.se

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

majoritet


mer/fler än hälften | : | :''En '''majoritet''' av alla studenter vill ha högre studiebidrag.'' | :''Svenska är '''majoritetsspråk''' i Sverige.''
Källa: sv.wiktionary.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

majoritet


Flertalet, de flesta.
Källa: tjorn.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


En politisk ledning som kan föra sin egen politik utan att förhandla med politiska partier som står utanför, eftersom den kan förlita sig på att beslutet går igenom ändå.
Källa: sll.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


merpart
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Syftar på en privilegierad grupp i ett samhälle vars medlemmar delar specifika drag och förhåller sig i en överordnad maktrelation till minoriteter. Majoriteten har vad som kan kallas ett ”normmonopol [..]
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Syftar på en privilegierad grupp i ett samhälle vars medlemmar delar specifika drag och förhåller sig i en överordnad maktrelation till minoriteter. Majoriteten har vad som kan kallas ett ”normmonopol” och bestämmer därför dagordningen för vad som anses vara rätt och fel vid en given tidpunkt. Detta ”normmonopol” kan utövas genom oskrivna regler, l [..]
Källa: teachers.intrasocial.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Syftar på en privilegierad grupp i ett samhälle vars medlemmar delar specifika drag och förhåller sig i en överordnad maktrelation till minoriteter. Majoriteten har vad som kan kallas ett ”normmonopol” och bestämmer därför dagordningen för vad som anses vara rätt och fel vid en given tidpunkt. Detta ”normmonopol” kan utövas genom oskrivna regler, l [..]
Källa: ittakesallkinds.eu

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

majoritet


Absolut: Minst en röst mer än hälften Relativ (endast vid personval): Den som får flest röster Enkel: Kan vara absolut eller relativ Kvalificerad: Vanligtvis i stadgarna för stadgeändring eller föreningens upplösning, till exempel två tredjedelar eller tre fjärdedelar av rösterna
Källa: brukshundklubben.se

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

majoritet


Mer än 50 procent av ledamöterna i fullmäktige, styrelser och nämnder eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst. Om det blir lika vid en votering har alltså ordföranden en utslagsröst. Ordförande [..]
Källa: pitea.se

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

majoritet


När ett förslag får mer än hälften (över 50 procent) av avgivna röster Majoritet, enkel
Källa: attention-riks.se

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

majoritet


När ett förslag får 2/3-delar eller 3/4-delar av de avgivna rösterna. Mandat
Källa: attention-riks.se

<< kvalificerad majoritet relativ majoritet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse