Betyder markbädd
Vad betyder markbädd? Här finner du 9 definitioner av markbädd. Du kan även lägga till betydelsen av markbädd själv

1

0   0

markbädd


Se markinfiltration.
Källa: havochvatten.se

2

0   0

markbädd


Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet
Källa: husagare.avloppsguiden.se

3

0   0

markbädd


Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet.
Källa: karlshamn.se

4

0   0

markbädd


Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och makadam, vattnet samlas sedan upp och leds till t.ex. ett dike.
Källa: baga.se

5

0   0

markbädd


Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet
Källa: amberes.se

6

0   0

markbädd


Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet
Källa: amal.se

7

0   0

markbädd


Se Infiltrationsanläggning och Markinfiltration.
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

8

0   0

markbädd


en markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men reningen sker i uppbyggda grus- och sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp och leds ut till en recipient, t.ex. ett dike.
Källa: bmb.se

9

0   0

markbädd


Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet.
Källa: ljusnehus.se

Lägg till betydelsen av markbädd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< marinbiologi markfuktighet >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse