Betyder Aktiebolag
Vad betyder Aktiebolag? Här finner du 40 definitioner av Aktiebolag. Du kan även lägga till betydelsen av Aktiebolag själv

1

0   0

Aktiebolag


en bolagsform som utmärks av att samtliga ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser och att antalet delägare är obegränsat, där en aktie utgör en ägarandel | ett företag s [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

Aktiebolag


Ett aktiebolag är en självständig juridisk person, vilket innebär att det är bolaget – inte ägarna – som är bundet av avtal och som ska betala alla skulder. Därför riskerar aktieägarna n [..]
Källa: riksbank.se

3

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag är en juridisk person och aktieägarna har inte personligt betalningsansvar för företagets skulder. Ägandet av företaget sker genom fördelning av aktier. Verksamheten i ett aktieb [..]
Källa: almi.se

4

0   0

Aktiebolag


En företagsform där delägarna i normalfallet inte har något personligt betalningsansvar för företagets skulder då ett aktiebolag är en juridisk person. Ägandet av företaget sker genom förde [..]
Källa: finansportalen.se

5

0   0

Aktiebolag


Företagsform som kännetecknas av att delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.
Källa: aktiespararna.se

6

0   0

Aktiebolag


Företagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder. Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar. [..]
Källa: verksamt.se

7

0   0

Aktiebolag


företagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder
Källa: bolagsverket.se

8

0   0

Aktiebolag


bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Göteborgs stad drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är Gatubolaget, Göteborg Energi och Renova
Källa: goteborg.se

9

0   0

Aktiebolag


En företagsform. Ett aktiebolag är ett bolag med ett visst kapital som är fördelat på en eller flera aktier. Ägarnas (aktieägarnas) ansvar för bolagets förpliktelser är begränsat till det antal aktier de äger (begränsat ansvar). Man skiljer i dag mellan vanliga aktiebolag och publika aktiebolag.
Källa: skagenfonder.se

10

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag – En bolagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets förbindelser. Det en aktieägare riskerar är i princip sitt inbetalda kapital. Ett aktiebolag kan vara endera [..]
Källa: internetjuridik.com

11

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag är en företagsform där aktieägarnas ansvar normalt begränsas till det kapital som satsas i bolaget . Ett aktiebolag företräds av en styrelse och måste ha minst en revisor om det [..]
Källa: standardbolag.se

12

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag är en ursprungligen engelsk bolagsform Public limited company (PLC) som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegräns [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (Aktiebolagslagen kap 32). Grundläggande skall vara att verksamheten primärt drivs i ett annat syfte än att ge aktieäg [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0   0

Aktiebolag


Juridisk person. Företagsform där ägarna inte själva ansvarar ekonomiskt för bolaget. Privat AB innebär att aktierna ej kan handlas på en aktiemarknad. Publikt AB är det bolag där aktierna ka [..]
Källa: juridikfokus.se

15

0   0

Aktiebolag


bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Avesta kommun drivs i aktiebolagsform.
Källa: avesta.se

16

0   0

Aktiebolag


En vanlig företagsform som bildas av en eller flera stiftare vid en speciell stämma. Stiftarna upprättar och skriver under en stiftelseurkund som innehåller förslag till bolagsordning samt hur my [..]
Källa: starta-eget.se

17

0   0

Aktiebolag


Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Borlänge Kommun drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen och Fastighets AB Hushagen. 
Källa: borlange.se

18

0   0

Aktiebolag


Företagsform. Delägarna ansvarar inte med sina personliga tillgångar för företagets skulder utan riskerar endast insatt kapital. Lägsta tillåtna i privat AB är 100 000 kr och i publikt AB 500 [..]
Källa: kursnavet.se

19

0   0

Aktiebolag


Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Piteå Kommun drivs i aktiebolagsform. Inom Piteå Kommun drivs bland annat Pitebo AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Hamn AB, Piteå Renhålln [..]
Källa: pitea.se

20

0   0

Aktiebolag


Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Bollnäs kommun drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är AB Bollnäs Bostäder
Källa: bollnas.se

21

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag är en verksamhetsform som bygger på tanken att bolag kan delas upp i andelar som kan köpas och säljas.
Källa: skolwebben.org

22

0   0

Aktiebolag


Företag i vilket delägarna i princip inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Ett aktiebolag är en juridisk person.
Källa: avanza.se

23

0   0

Aktiebolag


företagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar. Läs mer om a [..]
Källa: halmstadsnaringsliv.se

24

0   0

Aktiebolag


bolag grundat på aktier. Inom Arvidsjaurs kommun drivs Arvidsjaurhem, Energibolaget och Arvidsjaurs Flygplats som aktiebolag.
Källa: arvidsjaur.se

25

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag är en av flera olika juridiska företagsformer. För aktiebolag gäller bland annat: Om bolaget går i konkurs har ägarna ingen skyldighet att betala bolagets skulder. För att få starta [..]
Källa: ekonomikurser.se

26

0   0

Aktiebolag


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se

27

0   0

Aktiebolag


Ordklass substantiv ● bolag bildat genom att minst tre personer satsat ett aktiekapital, fördelat i andelar (aktier), som kan köpas och säljas
Källa: ordbok.mkforlag.com

28

0   0

Aktiebolag


Ett bolag som ägs genom aktieinnehav. Aktieägarna svarar ej personligen för bolagets förbindelser, aktiebolagsformen klassas därför som juridisk person.
Källa: dokumera.se

29

0   0

Aktiebolag


Ett aktiebolag är en självständig juridisk person, vilket innebär att det är bolaget – inte ägarna – som är bundet av avtal och som ska betala alla skulder. Därför riskerar aktieägarna nor [..]
Källa: svaronline.se

30

0   0

Aktiebolag


Juridisk person. Ett bolag där ägarna inte personligen ansvarar ekonomiskt för bolaget. Ett publikt aktiebolag är ett bolag där aktierna kan säljas till allmänheten.
Källa: svaronline.se

31

0   0

Aktiebolag


är en företagsform vars rättigheter och skyldigheter främst regleras genom aktiebolagslagen (ABL) och bokföringslagen (BFL). I BFL ingår årsredovisningslagen (ÅRL), som mera detaljerat anger k [..]
Källa: foretagande.se

32

0   0

Aktiebolag


Ett aktiebolag är en juridisk person och ägs av aktieägarna. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om inte [..]
Källa: bolagsratt.se

33

0   0

Aktiebolag


Ett aktiebolag är en juridisk person och ägs av aktieägarna. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om inte annat har bestämts i bolagsordningen måste ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha [..]
Källa: bolagsassistans.se

34

0   0

Aktiebolag


Aktiebolag är en företagsform där aktieägarna saknar personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Ansvaret begränsas normalt till det kapital som satsas i bolaget, aktiekapitalet. Ett aktiebol [..]
Källa: bolagspartner.se

35

0   0

Aktiebolag


Ett aktiebolag är en juridisk person och ägs av aktieägarna. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om inte annat har bestämts i bolagsordningen måste ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha [..]
Källa: bolagslagret.se

36

0   0

Aktiebolag


En företagsform. Ett aktiebolag är ett bolag med ett visst kapital som är fördelat på en eller flera aktier. Ägarnas (aktieägarnas) ansvar för bolagets förpliktelser är begränsat till det a [..]
Källa: delphifonder.se

37

0   0

Aktiebolag


Ett aktiebolag är en självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar för bolagets verksamhet civilrättsligt gente [..]
Källa: preventiafinans.se

38

0   0

Aktiebolag


Ett bolag som i sitt namn har ordets aktiebolag eller förkortningen AB och vars ägare inte har personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Bolaget måste även a bildats i enlighet med aktiebola [..]
Källa: alltomjuridik.se

39

0   0

Aktiebolag


Company forest
Källa: boardy.se

40

0   0

Aktiebolag


Ett aktiebolag är en juridisk företagsform och måste registreras hos Bolagsverket. Aktiebolaget startas och finansieras av en eller flera personer/företag med ett totalt aktiekapital på fn. 100 000 kr. Värdet på varje aktie bestäms vid stiftandet av bolaget. Läs mer på sidan om aktiebolag och hur du startar ett AB.
Källa: tks.nu

Lägg till betydelsen av Aktiebolag
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Vieille-Montagne AB >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse