Betyder BNP
Vad betyder BNP? Här finner du 23 definitioner av BNP. Du kan även lägga till betydelsen av BNP själv

1

0   0

BNP


''förkortning för'' bruttonationalprodukt
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

BNP


Värde av alla de varor och tjänster som produceras i ett land för att användas till konsumtion, export och investeringar under en period, vanligtvis ett år eller ett kvartal.
Källa: riksbank.se

3

0   0

BNP


Bruttonationalprodukt, BNP, definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period. Detta beräknas ocks [..]
Källa: riksbank.se

4

0   0

BNP


Potentiell BNP är den BNP-nivå som en ekonomi kan nå om resurserna utnyttjas fullt ut, utan att ekonomin överhettas. ">BNP, potentiell
Källa: riksbank.se

5

0   0

BNP


Bruttonationalprodukt (BNP) är det sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period, oftast ett år. Man kan också mäta BNP genom att lägga ihop det som förbrukas av hushåll, stat och kommun, det som används till investeringar, det som läggs i lager och det som exporteras (minus det som importeras [..]
Källa: regeringen.se

6

0   0

BNP


BNP – Förkortning för bruttonationalprodukten. Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.
Källa: internetjuridik.com

7

0   0

BNP


Bruttonationalprodukt. Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. BNP per capita är samma sak som BNP per invånare. Se även
Källa: konj.se

8

0   0

BNP


Bruttonasjonalprodukt  
Källa: lederkilden.no

9

0   0

BNP


BNP är en akronym med flera betydelser:
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

BNP


BNP är en akronym med flera betydelser:
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

BNP


BNP är en akronym med flera betydelser:
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

BNP


B-typ natriuretisk peptid eller BNP (förkortning för engelskans brain natriuretic peptide), även kallad natriuretisk peptid av B-typ, är en form av natriuretiska peptider, peptidhormoner som utsö [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   0

BNP


Definition värdet av alla de varor och tjänster som produceras i ett land eller en region för användning till konsumtion, export och investering under en period, vanligtvis ett år eller ett kvartal Förklaring Bruttonationalprodukten (BNP) kan beräknas på tre sätt: baserat på produktion, användning eller inkomst. BNP baserat på produ [..]
Källa: scb.se

14

0   0

BNP


I stora delar av världen är BNP ett mått på ekonomisk tillväxt (och ofta levnadsstandard) i ett land som inkluderar nationens totala ekonomiska produktion av varor och tjänster (i USA är det do [..]
Källa: svid.se

15

0   0

BNP


Bruttonationalprodukten är det sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som produceras i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.
Källa: skolwebben.org

16

0   0

BNP


Bruttonationalprodukt. Värdet av varor och tjänster som produceras I ett land per år.
Källa: ericsson.com

17

0   0

BNP


natriuretisk peptid som är en diagnostisk markör för hjärtsjukdom. NT-proBNP är ämnet som mäts och är en propeptid som är stabilare i serum.
Källa: handboken.medibas.se

18

0   0

BNP


Ordklass substantiv ● förkortning för "bruttonationalprodukt"
Källa: ordbok.mkforlag.com

19

0   0

BNP


Bruttonationalprodukten (BNP) beskriver värdet på de slutprodukter som tillverkats under en viss tid. I bruttonationalprodukten sammanräknas till marknadspris värdet av de varor eller tjänster som en nation producerat. I allmänhet mäts den reella (inflationsjusterade) förändringen i BNP. BNP kan också anges som en summa av konsumtion, inv [..]
Källa: op.fi

20

0   0

BNP


Bruttonationalprodukt, BNP, definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period. Detta beräknas ocks [..]
Källa: svaronline.se

21

0   0

BNP


bruttonationalprodukt = ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett lands formella ekonomi under ett år. Därtill kommer informella och kriminella ekonomiska aktiviteter. BNP-tillväxt anger hur ett lands materiella standard förändras över tid, men mäter varken ”välfärd” eller ”lycka” och säger inget om hu [..]
Källa: myntkabinettet.se

22

0   0

BNP


Bruttonasjonalprodukt  
Källa: lederkilden.no

23

0   0

BNP


Bruttonationalprodukt, värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av BNP
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< budget institution >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse