Betyder Emittent
Vad betyder Emittent? Här finner du 15 definitioner av Emittent. Du kan även lägga till betydelsen av Emittent själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger/säljer ut nya aktier eller andra värdepapper.
Källa: finansportalen.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger ut aktier eller andra värdepapper.
Källa: fi.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger ut nya aktier, obligationer eller andra värdepapper (exempelvis staten, bostadsinstitut eller ett börsbolag).
Källa: www-1.danicapension.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


En emittent är en institution som ger ut ett värdepapper, exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat. En emittent emitterar aktier via en emission.
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger ut nya aktier eller andra värdepapper.
Källa: avanza.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger ut nya aktier eller andra värdepapper.
Källa: alandsbanken.fi (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som är utgivare av en Strukturerad Placeringsprodukt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den Strukturerade Placeringsproduktens villkor. Emittent kan samtidigt uppträda i rollen som Arrangör och/eller Distributör.
Källa: fondhandlarna.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Utgivare av aktier eller räntebärande värdepapper.
Källa: nordea.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Utgivaren av obligationen, aktien eller andra värdepapper.
Källa: dokumera.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger/säljer ut nya aktier eller andra värdepapper.
Källa: svaronline.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger ut/säljer nya aktier eller andra värdepapper.
Källa: swedbankrobur.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som är utgivare av en Strukturerad Placering, upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den Strukturerade Placeringens Slutliga Villkor. 
Källa: garantum.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger ut (emitterar) ett värdepapper, till exempel stat, företag eller kommun.
Källa: kapanpensioner.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som är utgivare av en Strukturerad Placeringsprodukt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den Strukturerade Placeringsproduktens villkor. Emittent kan samtidigt uppträda i rollen som Arrangör och/eller Distributör. Synonymer: "Låntagare", "Utgivare"
Källa: struktureradeprodukter.com (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emittent


Den som ger ut nya aktier eller andra värdepapper.
Källa: alandsbanken.se (offline)

<< Emissionskurs Ocklusionsförband >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse