Betyder Funktionshinder
Vad betyder Funktionshinder? Här finner du 17 definitioner av Funktionshinder. Du kan även lägga till betydelsen av Funktionshinder själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Ett hinder eller en begränsning som uppstår i relation mellan en person och dess omgivning, vilket skapar svårigheter för personen i det vardagliga livet. Här spelar tillgängligheten till samhället oc [..]
Källa: urbanutveckling.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
Källa: mucf.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Studenter med någon form av funktionshinder kan få särskilt stöd, t ex assistenthjälp eller lektörshjälp. Ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionshinder för ytterligare information.
Källa: utbildning.gu.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Den svenska definitionen är fastslagen av Socialstyrelsen, som sedan 2011 har uppdraget att samordn [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Den svenska definitionen är fastslagen av Socialstyrelsen, som sedan 2011 har uppdraget att samordn [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Funktionshinder är en partiell nedsättning av en fysisk eller mental egenskap hos en individ. Funktionshinder kan vara allt från diabetes och depression till nedsatt hörsel och total förlamning av en kroppsdel.
Källa: sophiahemmetrehabcenter.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Att ha ett funktionshinder kan innebära att man på grund av en sjukdom eller en skada har svårigheter att klara det dagliga livet. Det kan vara olika typer av fysiska problem som begränsar t ex rörelseförmågan, synen eller hörseln. Det kan också vara problem av psykisk karaktär som gör att man har svårt med relationer till andra människor. Det kan [..]
Källa: ovanaker.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Om man på grund av att man har en sjukdom eller en skada har svårt att klara det dagliga livet. Man har kanske svårt att röra sig, eller hör eller ser dåligt. Man kan också ha svårt att umgås med andra människor.
Källa: lomma.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Ett funktionshinder är en begränsning som funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demografiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighe [..]
Källa: ekangen.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Handlar om den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i relation till omgivningen. Till exempel bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Funktionshinder uppstår framförallt som ett resultat av bristande tillgänglighet.
Källa: uppsala.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Att ha ett funktionshinder kan innebära att man på grund av en sjukdom eller en skada har svårigheter att klara det dagliga livet. Det kan vara olika typer av fysiska problem som begränsar t.ex. rörelseförmågan, synen eller hörseln. Det kan också vara problem av psykisk karaktär som gör att man har svårt med relationer till andra människor. Det kan [..]
Källa: skara.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


De problem som uppkommer när en person med någon form av funktionsnedsättning vistas i en miljö som inte är tillgänglig. Ett exempel kan vara när en person som sitter i rullstol inte kommer in i ett hus för att det bara finns trappor. Funktionshinder är något som finns i omgivningen. Funktionshindret ligger inte hos personen.
Källa: lasupp.nu (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Ordklass substantiv ● fysiskt handikapp
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga.
Källa: euroquality.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


En varaktig fysisk, psykologisk, mental, intelligensmässig eller sensorisk (nervsystemet) funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada. Exempel på funktionshinder är dyslexi, autism, synskada, [..]
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


En varaktig fysisk, psykologisk, mental, intelligensmässig eller sensorisk (nervsystemet) funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada. Exempel på funktionshinder är dyslexi, autism, synskada, hörselskada med mera.
Källa: teachers.intrasocial.com (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funktionshinder


Begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga
Källa: corporateresponsibility.se

<< Aktivt deltagande Hbtq >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse