Betyder Infiltration
Vad betyder Infiltration? Här finner du 17 definitioner av Infiltration. Du kan även lägga till betydelsen av Infiltration själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


synonymt med cellinfiltration
Källa: fass.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Se infiltrering för det taktiska begreppet. Infiltration är den process då en del av nederbördsvattnet tränger ner i marken istället för att forslas bort genom ytavrinning. Infiltration kan göras på k [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


inträngande av främmande substans i vävnad.
Källa: medicinskordbok.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Process (1) som innebär att vätska tränger in i poröst eller sprickigt material (1) Exempel på infiltration är vattens inträngande i jord eller berg.
Källa: nyteknik.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


inträngande av främmande material (i regel vätska eller celler) i ett organ eller en vävnad vilket resulterar i en volymökning (infiltrat) hos organet eller vävnaden
Källa: handboken.medibas.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


När vatten får rinna sakta genom marken, t.ex. vid rening genom sand- eller gruslager.
Källa: karlshamn.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Vattnets nedträngande i marken via naturliga jordlager som resulterar i diffus spridning till grundvattnet.
Källa: baga.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Vatten rinner sakta genom marken till exempel vid rening genom sand- eller gruslager
Källa: lerum.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet
Källa: amberes.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet
Källa: amal.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


vatten får sakta rinna genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager och följer sedan grundvattenytans riktning.
Källa: bmb.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Ordklass substantiv ● omärkligt eller gradvis inträngande av främmande element, speciellt i organism men även allmännare ● ofta överfört om sådant inträngande i organisation e.d. i syfte att vålla ska [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


svag inströmning av främmande ämnen i berg- eller jordart.
Källa: vontroil.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Vatten får sakta rinna genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager.
Källa: umeva.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, t ex vattens inträngning i jord eller berg.
Källa: ljusnehus.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Infiltration


Vatten får sakta rinna genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager.
Källa: mivanet.miva.se (offline)

<< Infestation Infiltrationsanestesi >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse