Betyder Realvärde
Vad betyder Realvärde? Här finner du 9 definitioner av Realvärde. Du kan även lägga till betydelsen av Realvärde själv

1

1   0

Realvärde


För köpoption är det den underliggande varans marknadspris minus lösenpriset. För säljoption är det lösenpriset minus marknadspriset på den underliggande varan. Realvärdet kan aldrig vara ne [..]
Källa: finansportalen.se

2

0   0

Realvärde


Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet. Realvärdet erhålls genom omräkning av det nominella värdet med hjälp av konsumentprisindex, inflation. Realvärdet uttrycks för en bestämd tidpunkt.
Källa: hansgothe.se

3

0   0

Realvärde


Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet. Realvärdet erhålls genom omräkning av det nominella värdet med hjälp av konsumentprisindex, inflation. Realvärdet uttrycks för en bestämd tidpunkt.
Källa: dinfastighet.com

4

0   0

Realvärde


Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet, uttryckt för en bestämd tidpunkt.
Källa: bostadskarriar.se

5

0   0

Realvärde


För köpoption är det den underliggande varans marknadspris minus lösenpriset. För säljoption är det lösenpriset minus marknadspriset på den underliggande varan. Realvärdet kan aldrig vara ne [..]
Källa: svaronline.se

6

0   0

Realvärde


Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet. Realvärdet erhålls genom omräkning av det nominella värdet med hjälp av konsumentprisindex, inflation. Realvärdet uttrycks för en bestä [..]
Källa: fastighetsplatsen.se

7

0   0

Realvärde


Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet, uttryckt för en bestämd tidpunkt.
Källa: privatmaklaren.se

8

0   0

Realvärde


Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet. Realvärdet erhålls genom omräkning av det nominella värdet med hjälp av konsumentprisindex, inflation. Realvärdet uttrycks för en bestämd tidpunkt.
Källa: duivens.se

9

0   1

Realvärde


För en köpoption är realvärdet det underliggande instrumentets marknadspris minus lösenpriset. För en säljoption är realvärdet lösenpriset minus marknadspriset på det underliggande instrumentet. Realvärdet kan dock som lägst vara noll - aldrig negativt.
Källa: avanza.se


Lägg till betydelsen av Realvärde
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Realräntelån / realränteobligationer Reassurans >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse