Betyder Reallön
Vad betyder Reallön? Här finner du 13 definitioner av Reallön. Du kan även lägga till betydelsen av Reallön själv

1

3   0

Reallön


Skillnaden mellan löneökning och prisökning. Stiger lönerna med 5 procent och priserna med 4 procent har reallönerna, alltså de verkliga lönerna, stigit med 1 procent.
Källa: fysioterapeuterna.se

2

1   0

Reallön


 Lön i förhållande till prisnivån.
Källa: arbetetsmarknad.se

3

1   0

Reallön


Den köpkraft som lönen har; hur mycket du kan handla för din lön.
Källa: livbojen.eu

4

0   0

Reallön


Inflationsjusterad lön.
Källa: finansportalen.se

5

0   0

Reallön


Bruttolön efter att inflationen har räknats bort.
Källa: unionen.se

6

0   0

Reallön


Nominell lön i förhållande till prisnivån, "verklig lön". Visar lönens köpkraft av varor och tjänster.
Källa: konj.se

7

0   0

Reallön


Reallön, lön uttryckt i den mängd varor och tjänster man kan köpa för den, dvs justerat för inflation. Om den nominella lönen ökar med 10 % och vi samtidigt har en inflation på 6 % [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

Reallön


Lön justerad för inflationen. Används ofta i samband med beskrivning av löneutveckling för grupper av anställda.
Källa: svensktnaringsliv.se

9

0   0

Reallön


Lön uttryckt i den mängd varor och tjänster man kan köpa för lönen.
Källa: skolwebben.org

10

0   0

Reallön


Lönen i förhållande till skatter och priser. Om lönen blir högre, men skatter och priser höjs mer än lönen blir din reallön mindre. Om lönen sänks men skatter och priser sänks ännu mer så blir din reallön högre än vad den var förut.
Källa: ung.lo.se

11

0   0

Reallön


Lön efter skatt med hänsyn till förändring i inflationen. Ofta i samband med beskrivning av
Källa: svaronline.se

12

0   1

Reallön


Skillnaden mellan löneökning och prisökning. Stiger lönerna med 5 procent och priserna med 4 procent har reallönerna, alltså de verkliga lönerna, stigit med 1 procent.
Källa: itskolan.lo.se

13

0   1

Reallön


Lön justerad för inflationen. Används ofta i samband med beskrivning av löneutveckling för grupper av anställda.
Källa: svenskhandel.se


Lägg till betydelsen av Reallön
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Reaförlust Realräntelån / realränteobligationer >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse