Betyder avhandling
Vad betyder avhandling? Här finner du 18 definitioner av avhandling. Du kan även lägga till betydelsen av avhandling själv

1

1   0

avhandling


thesis
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

2

0   0

avhandling


lärt verk avsett att framläggas vid en offentlig disputation | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

avhandling


Vetenskaplig framställning i skriftlig form. Jämför doktorsavhandling.
Källa: psychology.su.se

4

0   0

avhandling


Större vetenskaplig skrift oftast för licentiat- eller doktorsexamen.
Källa: epitest.his.se

5

0   0

avhandling


Avhandlingar före 1852, se disputation (diskussion)En avhandling är ett lärt arbete avsett att framläggas vid en offentlig disputation. Akademiska avhandlingar är licentiatavhandlingar och doktor [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

avhandling


Se även: - doktorsavhandling - uppsats thesis (pl. theses) Se även: - doctor's thesis; doctoral - student paper, term paper, dissertation
Källa: app.ub.uu.se

7

0   0

avhandling


thesis, dissertation
Källa: slaktdata.org

8

0   0

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan också vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och [..]
Källa: miun.se

9

0   0

avhandling


En avhandling kan beskrivas som en slags bok i vilken den forskarstuderande presenterar sitt forskningsområde och sina resultat. Vid licentiat- eller doktorsdisputationer presenterar och försvarar forskarstudenten sin avhandling.
Källa: skh.nu

10

0   0

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av forskarutbildningen och betraktas som ett lärdomsprov. En avhandling är en bok eller en sammanställning av vetenskapliga artiklar där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid en licentiat- eller doktorsdisputation.
Källa: forskning.se

11

0   0

avhandling


Ordklass substantiv ● större vetenskaplig skrift ● i en uppsats själva behandlingen av ämnet i motsats till inledning och avslutning
Källa: ordbok.mkforlag.com

12

0   0

avhandling


Vetenskapliga forskningsresultat framställda i skriftlig form. Jämför doktorsavhandling.
Källa: science.su.se

13

0   0

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. I en avhandling beskriver den forskarstuderande sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och försvaras vid en disputati [..]
Källa: wwwutv.hh.se

14

0   0

avhandling


uppsats
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

15

0   0

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan också vara en sammanställning av ett antal artiklar som den forskarstuderande fått publicerade under sin utbildning. Avhandlingen presenteras och [..]
Källa: mdh.se

16

0   0

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning. En avhandling är en slags bok där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. En avhandling kan [..]
Källa: vertex.nu

17

0   0

avhandling


Självständigt arbete som är ett krav för doktorsexamen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation.
Källa: mp.uu.se

18

0   0

avhandling


thesis / dissertation (These terms are used differently in the UK and USA. If you are using British English, "thesis" is recommended. "Dissertation" is recommended if you are using [..]
Källa: termbase.uhr.no

Lägg till betydelsen av avhandling
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< läktare barnshafandi >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse