Betyder depression
Vad betyder depression? Här finner du 24 definitioner av depression. Du kan även lägga till betydelsen av depression själv

1

1   0

depression


Som karaktäriseras av mycket stark minskad livsglädje (oftast orsakad av bakomliggande sjukdom eller plötsliga snabba förändringar i kroppen eller miljön som visar sig svår hanteringsbart), of [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   0

depression


depression | (geomorfologi) depression, landsänka | depression, lågtrycksområde
Källa: sv.wiktionary.org

3

1   0

depression


Djup lågkonjunktur och ekonomisk kris.
Källa: finansportalen.se

4

1   0

depression


Svår längre ekonomisk kris med minskad produktion och stor arbetslöshet.
Källa: lartecken.se

5

1   0

depression


Period av ekonomisk nedgång med hög arbetslöshet
Källa: itskolan.lo.se

6

1   0

depression


Varaktig nedstämdhet med minskad initiativförmåga, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar, abnorm trötthet, irritabilitet, dålig aptit och saknad livslust. 
Källa: angest.se

7

0   0

depression


Rörelse som för en kroppsdel nedåt, t.ex. då man sänker axlarna/skulderbladen som vid övningen Depressions-dips. Motsatsen till depression är elevation.
Källa: styrkeprogrammet.se

8

0   0

depression


Depression är en psykisk störning som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna. Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en för [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

depression


Psykiskt tillstånd, se depression. Extrem lågkonjunktur, se ekonomisk depression och den stora depressionen. Lågtryck (cyklon), som inte når stormstyrka, depression (meteorologi) Landområde på l [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

depression


En geografisk depression betecknar ett landområde beläget på lägre höjd än omgivande landområden, alternativt ett landområde under havsnivå. Depressioner kan uppkomma genom gravsänkor där m [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

depression


Konjunktur är det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi med avseende på flera variabler, framförallt arbetslöshet, tillväxt och inflation. Tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunk [..]
Källa: sv.wikipedia.org

12

0   0

depression


En geografisk depression betecknar ett landområde beläget på lägre höjd än omgivande landområden, alternativt ett landområde under havsnivå. Depressioner kan uppkomma genom gravsänkor där m [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0   0

depression


Depression är en psykisk störning som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna. Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en för [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0   0

depression


sjuklig nedstämdhet, sänkt grundstämning. Adj. deprimerad.
Källa: medicinskordbok.se

15

0   0

depression


ekomiskt dålig tid
Källa: naturvetenskapligalinjen.wordpress.com

16

0   0

depression


En djupgående lågkonjunktur. Se även Lågkonjunktur.
Källa: skolwebben.org

17

0   0

depression


Depression (ett av de unipolära/polära syndromen) är en psykisk sjukdom, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva syndromen eller förstämningssyndrom med ett annat ord. Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper, där egentlig depression är en.
Källa: ekangen.se

18

0   0

depression


Det är naturligt att känna sig nedstämd ibland. Men om man känner sig djupt nedstämd under en längre period kan man ha fått en depression. Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av a [..]
Källa: hittaterapi.se

19

0   0

depression


Ordklass substantiv ● djup nedstämdhet ● djupgående lågkonjunktur
Källa: ordbok.mkforlag.com

20

0   0

depression


Djup lågkonjunktur.
Källa: dokumera.se

21

0   0

depression


En djup lågkonjunktur. Kännetecknas av låg produktion och hög arbetslöshet. Jfr recession.
Källa: svaronline.se

22

0   0

depression


Termen kommer från den stora depressionen på 1930s. Innan denna händelse, var något blygsam nedgång i den ekonomiska aktiviteten anses vara en depression. Termen lågkonjunkturen sedan för att beskriva mindre konjunkturnedgångar medan depressionen användes för att beskriva stora, längre varaktiga nedgångar som den stora depressionen.
Källa: sv.forex-third-eye.com

23

0   0

depression


missmod
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

24

0   1

depression


En depression gör att man under en längre tid känner sig mycket ledsen, deppig och nedstämd. Man kan också känna sig besviken eller arg. Ofta känner man ingen glädje. Allt känns hopplöst och tungt, och man är inte längre intresserad av sånt som man brukar tycka är viktigt eller roligt.
Källa: umo.se

Lägg till betydelsen av depression
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< glottal lågtryck >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse