Betyder digital
Vad betyder digital? Här finner du 25 definitioner av digital. Du kan även lägga till betydelsen av digital själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


anger värden med siffror | :''Jag har köpt ett '''digitalt''' ur. Ett så kallat digitalur.'' | :''Det är lätt att läsa av en '''digital''' våg.'' | som bygger på information som anges med diskreta vä [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


finn dig själv i matematiken
Källa: softwolves.pp.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


ljudteknik innebär att de ursprungliga analoga ljudsignalernas oändligt varierande vågmönster omvandlas och beskrivs med enbart binära siffervärden bestående av de två motsatsförhållandena - ett eller noll / svart eller vitt / närvaro eller frånvaro, eller vad vi nu föredrar att kalla dessa två motsatta värden. Grundprinciperna till det digitala lj [..]
Källa: radiohistoria.jvnf.org (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Tallbasert. Databasert eller programmert.
Källa: musikkordboken.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Tallbasert. Databasert eller programmert.
Källa: musikkordboken.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Digital kommer från engelskans digit som i sin tur kommer från latinets digitus i betydelsen finger. Begreppet digital kommer således endast indirekt från den gamla seden att räkna på fingrarna, men [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Syftar på utrustning eller metoder som använder diskreta variationer i spänning, frekvens, amplitud, position osv till att koda, behandla eller bära binära (noll eller ett) signaler för ljud, video, d [..]
Källa: kolumbus.fi

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Av engelskans digit= siffra. Information som uttrycks i form av siffror, bokstäver, eller någon annan begränsad mängd av symboler är digital, i motsats till analog.
Källa: skanova.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


(synonymt med elektronisk) digital (synonymous with electronic)
Källa: app.ub.uu.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


som hör till fingrarna.
Källa: medicinskordbok.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Uppbyggd av åtskilda enheter eller kvanta Digital information kan presenteras med talvärde. När digital information behandlas i elektroniska don används ofta två spänningsnivåer. Växelvis påförande av dessa ger pulser, med vilka informationen kan kodas.
Källa: nyteknik.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. En fördel med digital data är att informationen kan kopieras många gånger utan att informationen försämras.
Källa: stadsnat.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Allmän term när en eller annan typ av information produceras med hjälp av numeriska värden, nämligen ettor och nollor.
Källa: brl.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation.
Källa: svanstromstelecom.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Förändring som sker stegvis. Digitala instrument visar ofta storheter med siffror ('digit' betyder 'siffra'), t ex digitalur. Digitala signaler förändras språngvis (pulser). Motsats: analog.
Källa: 109.169.77.151 (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Ordklass adjektiv ● som har att göra med siffor ● om information i form av ettor och nollor i datorer och dylikt
Källa: ordbok.mkforlag.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Av engelskans digit = siffra. Ett exakt värde som kan representeras med ett tal.
Källa: svspb.net

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Kod för ettor och nollor där information lagras i digitala media.
Källa: studieframjandet.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. Det vanliga talsystemet med siffrorna 1–10 och alla andra siffersystem är också digitala.
Källa: infopress.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


En numera välkänd term för hantering av bland annat ljud- och bildinformation med hjälp av endast ettor och nollor. Implementeras numera i det mesta elektroniskt. Datorer, DVD, CD, MD, projektorer, kameror, bildskärmar, mm… Framtiden är definitivt digital! Se även "Bit" samt "PCM".
Källa: bigscreen.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


En beskrivning av information som kodats som ett av två lägen, antingen binär "0" (av) eller binär "1" (på). Dessa kallas även för binära siffror eller bitar. Se även Analog. [..]
Källa: nds2.nokia.com

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Ett system där informationen lagras, processas eller sänds genom ”nollor och ettor”. Det kan vara i form av elektriska signaler som antingen är till exempel ”till eller från”, av olika spänningsnivåer. Motsatsen är en analog signal.
Källa: onastra.se (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


En signal som består utav pulser. Pulsen kan antingen vara 0 eller 1 (av eller på). Se även analog. Engelska: digital Ämnesklassning: IT och data
Källa: voodoofilm.org

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Tallbasert. Databasert eller programmert.
Källa: musikkordboken.no

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

digital


Tallbasert. Databasert eller programmert.
Källa: musikkordboken.no

<< analog Carlsson >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse