Betyder ATP
Vad betyder ATP? Här finner du 24 definitioner av ATP. Du kan även lägga till betydelsen av ATP själv

1

0   0

ATP


ATP, adenosintrifosfat, är en energirik molekyl som utgör en viktig del i kroppens energiomsättning. Genom att spjälka av en fosfatgrupp från molekylen frigörs energi som kan användas till exem [..]
Källa: fass.se

2

0   0

ATP


En förkortning av Adenin-Tri-Fosfat, som är den energirika molekyl som omsätts vid muskelarbete. ATP finns alltid redo i muskelcellerna och räcker till ca 1-2 sekunders maximalarbete. ATP måste e [..]
Källa: styrkeprogrammet.se

3

0   0

ATP


ATP kan syfta på Allmän tilläggspension Association of Tennis Professionals, se ATP-touren Adenosintrifosfat (biokemi) Automatic Train Protection IATA:s kod för Aitape Airstrip i Aitape i Papua Ny [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

ATP


ATP kan syfta på Allmän tilläggspension Association of Tennis Professionals, se ATP-touren Adenosintrifosfat (biokemi) Automatic Train Protection IATA:s kod för Aitape Airstrip i Aitape i Papua Ny [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

ATP


ATP kan syfta på Allmän tilläggspension Association of Tennis Professionals, se ATP-touren Adenosintrifosfat (biokemi) Automatic Train Protection IATA:s kod för Aitape Airstrip i Aitape i Papua Ny [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

ATP


Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i all cellers energihantering och ämnesomsättning. Eftersom ATP har en energirik bindning används det för att driva kemisk [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

ATP


adenosintrifosfat, förening som bildas i muskelceller med betydelse för ämnesomsättningen; energi och värme frigörs genom att ATP sönderdelas till ADP (adenosindifosfat) och AMP (adenosinmonofo [..]
Källa: medicinskordbok.se

8

0   0

ATP


Allmän tilläggspension som tillsammans med folkpension ingår i det gamla pensionssystemet. Är du född 1938-1954 får du även i fortsättningen en del av din allmänna pension från ATP.
Källa: livbojen.eu

9

0   0

ATP


Allmän tilläggspension. Hör till dettidigare allmänna pensionssystemetmen används fortfarande för t.ex. beräkning av sjukbidrag och förtids-pension.
Källa: insuroo.se

10

0   0

ATP


 En förkortning av Allmän tilläggspension. Fram till 2002 beteckningen för tilläggspension vid Ã¥lderspension, vid sjukdom och för efterlevande. Se Allmän pension.
Källa: seb.se

11

0   0

ATP


Adenosintrifosfat. Energibärare, som kan avlämna energi till energikrävande processer i cellen.
Källa: skolor.pedc.se

12

0   0

ATP


adenosintrifosfat, molekyl som bildas i muskelceller och har stor betydelse för ämnesomsättningen; energi och värme frigörs genom att ATP sönderdelas till ADP (adenosindifosfat) och AMP (adenosi [..]
Källa: handboken.medibas.se

13

0   0

ATP


Adenosintrifosfat, en energirik kemisk förening som vid nedbrytning ger energi till muskelarbete, ATP?ADP+P+energi (som är reversibel).
Källa: kost-traning.se

14

0   0

ATP


Den del av lagret som inte är allokerade och som kan användas för att uppfylla kraven och nya order.
Källa: technet.microsoft.com

15

0   0

ATP


 Adenosintrifosfat (ATP) fungerar som cellernas energiförpackningar och ger direkt eller indirekt energi till de flesta energiförbrukande cellfunktionerna.
Källa: karolinska.se

16

0   0

ATP


Ordklass substantiv ● förkortning för "allmän tilläggspension"
Källa: ordbok.mkforlag.com

17

0   0

ATP


Tilläggspension ersätter det som hette allmän tilläggspension (ATP) i det gamla pensionssystemet och är inkomstgrundad pension, dvs. baseras på de pensionspoäng som tillgodoräknats den yrkesve [..]
Källa: dokumera.se

18

0   0

ATP


se Allmän tilläggspension.
Källa: swedishbankers.se

19

0   0

ATP


Adenosintrifosfat, en biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat. ATP
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

20

0   0

ATP


Adenosin Tri Phosphate. En mycket energirik nukleotid och ämnesomsättningsprodukt bestående av nukleotidbasen adenin, sockermolekylen ribos samt tre oorganiska fosfatgrupper. Är den främsta forme [..]
Källa: trainersacademy.com

21

0   0

ATP


Cellens "kraftverk". Den form av energi som muskeln kräver för att kunna arbeta.
Källa: bodywork.blogg.se

22

0   0

ATP


Adenosintrifosfat. Energirik kemiskförening som fungerar som bränsle i cellen.
Källa: learnify.se

23

0   1

ATP


Se ATP-systemet.
Källa: maxm.se

24

0   1

ATP


Merparten av den allmänna pension som dagens pensionärer får kommer från ATP-systemet (en del kommer från folkpensionssystemet). ATP betyder Allmän TilläggsPension och infördes på 1960-talet.
Källa: media.amf.se

Lägg till betydelsen av ATP
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Atopiskt eksem Atriell hypertrofi >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse