Betyder Aktieindexobligation
Vad betyder Aktieindexobligation? Här finner du 18 definitioner av Aktieindexobligation. Du kan även lägga till betydelsen av Aktieindexobligation själv

1

0   0

Aktieindexobligation


En obligation vars eventuella avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.
Källa: finansportalen.se

2

0   0

Aktieindexobligation


En obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad.
Källa: aktiespararna.se

3

0   0

Aktieindexobligation


En aktieindexobligation är en kombination av en obligation och en option.
Källa: fondkollen.se

4

0   0

Aktieindexobligation


En aktieindexobligation löper normalt på 2-5 år och består av två huvuddelar; en nollkupongsobligation och en eller flera optioner. Optionernas värde är kopplat till utvecklingen hos ett eller flera börsindex. Optionen kan ge hög avkastning eller bli helt värdelös. Tanken är att nollkupongsobligationen ska trygga att kunden allt [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

5

0   0

Aktieindexobligation


En aktieindexobligation, alternativt "aktieobligation", "börsobligation" eller "indexobligation" är en finansiell tjänst och ett exempel på en strukturerad produkt. V [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Aktieindexobligation


medel">- En obligation vars avkastning är kopplad till utvecklingen av ett aktieindex, t. ex OMX, FTSE, DAX eller Dow Jones. Med en aktieindexobligation har du ingen förlustrisk på satsat kapital. Du kan alltså ej förlora mer än du satsat. Aktieindexobligationer beskattas enligt aktievinstreglerna.
Källa: terminer.se

7

0   0

Aktieindexobligation


Obligation där avkastningen är kopplad till en marknad istället för ränta.
Källa: alltomspara.se

8

0   0

Aktieindexobligation


Obligation vars avkastning är kopplad till ett aktieindex. Kallas också aktieobligation.
Källa: avanza.se

9

0   0

Aktieindexobligation


En obligation där avkastningen, helt eller delvis, är beroende av aktiemarknadens utveckling.
Källa: alandsbanken.fi

10

0   0

Aktieindexobligation


Se ”Strukturerade Placeringsprodukter”
Källa: fondhandlarna.se

11

0   0

Aktieindexobligation


Obligation där avkastningen är kopplad till en marknad istället för ränta.
Källa: dittsparande.se

12

0   0

Aktieindexobligation


Avkastningen i en aktieindexobligation är knuten till utvecklingen av det underliggande aktieindexet.
Källa: dokumera.se

13

0   0

Aktieindexobligation


är en obligation där avkastningen, istället för traditionell ränta, är knuten till kursutvecklingen på en eller flera aktiemarknader. Avkastningen kan vara knuten till ett eller flera aktieindex eller en korg av aktier. Löptiden på en aktieobligation är vanligtvis mellan 2-5 år.
Källa: swedishbankers.se

14

0   0

Aktieindexobligation


En obligation vars eventuella avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.
Källa: svaronline.se

15

0   0

Aktieindexobligation


Kallas även aktieobligation, börsobligation, indexobligation.
Källa: private-banking.nu

16

0   0

Aktieindexobligation


Strukturerade Placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella instrument vars Återbetalningslopp helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra [..]
Källa: struktureradeprodukter.com

17

0   0

Aktieindexobligation


Obligation med avkastningen knuten till ett aktieindex.
Källa: alltomjuridik.se

18

0   0

Aktieindexobligation


En obligation där avkastningen, helt eller delvis, är beroende av aktiemarknadens utveckling
Källa: alandsbanken.se

Lägg till betydelsen av Aktieindexobligation
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Patientår Kalkylränta >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse