Betyder Anhållande
Vad betyder Anhållande? Här finner du 18 definitioner av Anhållande. Du kan även lägga till betydelsen av Anhållande själv

1

2   0

Anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarl [..]
Källa: domstol.se

2

0   0

Anhållande


Anhållande – En person som gripits misstänkt för brott berövas tillfälligt sin frihet i väntan på häktningsförhandling. Den gripne får hållas kvar högst tolv timmar för förhör innan [..]
Källa: internetjuridik.com

3

0   0

Anhållande


Åtgärd från åklagaren i ett brottmål mot en misstänkt. Innebär att den misstänkte berövas sin frihet.
Källa: lartecken.se

4

0   0

Anhållande


Anhållande är i svensk rätt en form av tillfälligt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande. För att anhålla någon krävs att det finns skäl för häktning eller att den [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Anhållande


Frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som är skäligen misstänkt för brott. Anhållande beslutas av åklagare. Frihetsberövandet gäller till dess att personen sätts på fri fot eller fr [..]
Källa: polisen.se

6

0   0

Anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarl [..]
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

7

0   0

Anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarl [..]
Källa: malmotingsratt.domstol.se

8

0   0

Anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarligt att det finns skäl för häktning eller att det krävs ytterligare utredning innan personen kan släppas fri.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

9

0   0

Anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarl [..]
Källa: hatemsjunghamn.se

10

0   0

Anhållande


En form av tillfälligt frihetsberövande, där personen som är misstänkt för ett brott hålls inlåst. För att anhålla någon måste den misstänkte vara skäligen misstänkt för brottet (det vill säga att mycket pekar på att den misstänkte är skyldig). Det är även viktigt att personen låses in så att man bättre ska kunna utreda vad [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

11

0   0

Anhållande


Ordklass substantiv ● det som sker när polisen efter beslut av åklagare berövar en person friheten tills frågan om häktning är avgjord
Källa: ordbok.mkforlag.com

12

0   0

Anhållande


Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som gripits som misstänkt för ett brott. Anhållande beslutas av åklagare. Senast efter tre dagar ska åklagaren fatta beslut om häktning, vilket prövas av en domstol. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarligt att det finns skäl för häktning eller att det krävs ytterliga [..]
Källa: aklagare.se

13

0   0

Anhållande


Frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som är skäligen misstänkt för brott. Anhållande beslutas av åklagare. Fri­hets­be­röv­an­det gäller till dess att personen sätts på fri fot eller fram till häktning, vilket för närvarande måste ske inom tre dagar (24 kap. RB).
Källa: bfciv.se

14

0   0

Anhållande


Ett beslut av åklagare att frihetsberöva en misstänkt person i avvaktan på rättens beslut om häktning.
Källa: svaronline.se

15

0   0

Anhållande


Anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande. För att anhålla någon krävs det att det finns skäl för häktning eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och att det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.
Källa: fredlos.se

16

0   0

Anhållande


Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som gripits som misstänkt för ett brott. Anhållande beslutas av åklagare. Senast efter tre dagar ska åklagaren fatta beslut om häktning, vilket p [..]
Källa: alltomjuridik.se

17

0   0

Anhållande


Frihetsberövande av brottsmisstänkt i avvaktan på rättens prövning av häktningsfrågan.
Källa: alltomjuridik.se

18

0   1

Anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarl [..]
Källa: rattshjalp.se

Lägg till betydelsen av Anhållande
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Allmänt åtal Anhängiggöra >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse