Betyder Inkomstbasbelopp
Vad betyder Inkomstbasbelopp? Här finner du 14 definitioner av Inkomstbasbelopp. Du kan även lägga till betydelsen av Inkomstbasbelopp själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Belopp som följer löneutvecklingen i samhället (såsom denna mäts med inkomstindex) och som varje år fastställs av regeringen. Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara.
Källa: maxm.se (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna inkomsttaket inom allmän pension. Inkomstbasbeloppet används i regel också för att bestämma storleken på förmånsbestämd pension (inom tjänstepension) samt för att bestämma hur stor premie/avgift arbetsgivaren ska [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Belopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna av inkomstindex.
Källa: konj.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflati [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Belopp som fastställs av regeringen och följer inkomstutvecklingen i landet år från år. Inkomstbasbeloppet används för att räkna ut den övre gränsen för den pensionsgrundande inkomsten.
Källa: secure.folksam.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Beloppsnivå som används för beräkning av det s k PGI (Pensionsgrundande inkomst)-taket och beräkning av den allmänna pensionsavgiften.
Källa: denfulahunden.wordpress.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Fr.o.m. år 2001 kallas det förhöjda prisbasbeloppet för inkomstbasbelopp och speglar den genomsnittliga löneut-vecklingen i riket. Det används i det allmänna pensionssystemet.
Källa: insuroo.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna inkomsttaket inom allmän pension och tjänstepension. (In English: Income base amount)
Källa: spv.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Basbelopp som följer inkomstutvecklingen i landet och fastställs av regeringen varje år.
Källa: avanza.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Används för att beräkna pensionsbehållningen för inkomstpensionen. Inkomstbasbeloppet motsvarade år 2001 det förhöjda prisbasbeloppet. Därefter räknas inkomstbasbeloppet om med förändringen av inkomstindex. Se inkomstindex.
Källa: seb.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Ett av regeringen fastställt belopp. Detta görs varje år och ändras i förhållande till konsumentprisindex (KPI). Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst. [..]
Källa: dokumera.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället. När det gäller ITP 2 påverkar inkomstbasbeloppet i huvudsak lönegränserna, som används för att beräkna pensionsförmånerna. Se även prisbasbelopp.
Källa: pripensionsgaranti.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige genom inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att fastställa brytpunkter i allmänna och kollektivavtalade pensioner. Ett nytt basbelopp fastställs varje år av regeringen utifrån SCB:s beräkningar, och börjar gälla den 1 januari. På sidan Basbelopp hittar du information om aktu [..]
Källa: lararforbundet.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Inkomstbasbelopp


Inkomstbasbelopp används för att beräkna det s.k. PGI-taket och den allmänna pensionsavgiften. Detta är 48 000 kronor för inkomståret 2008 och för 2009 är det 50 900 kronor.
Källa: tks.nu (offline)

<< Ingångsfond Inkomstgrundad ålderspension >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse