Betyder enzym
Vad betyder enzym? Här finner du 24 definitioner av enzym. Du kan även lägga till betydelsen av enzym själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


katalysator som verkar i en levande organism
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Enzymer är ämnen som, utan att förbrukas själva, påskyndar olika reaktioner. Utan enzymer skulle många livsviktiga reaktioner i kroppen ej kunna ske.
Källa: fass.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Protein som utför (katalyserar) en kemisk reaktion. Exempelvis är alla de proteiner som utför olika steg i ämnesomsättningen enzymer.
Källa: genteknik.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


En biologisk katalysator - Ett protein som finns i levande celler och ökar hastigheten hos (oftast möjliggör) kemiska reaktioner i cellen. Vissa enzymer kan även isoleras och verka utanför det biologiska systemet, t ex i tvättmedel.
Källa: school.chem.umu.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


proteiner med förmåga att påskynda de kemiska reaktioner som förekommer i levande celler.
Källa: bagerskan.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Aktiva proteiner som har olika uppgifter i kroppen, exempelvis nedbrytning av födoämnen i mag-tarmkanalen.
Källa: lakemedelsverket.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Speciell typ av protein med katalytisk funktion. Enzymer medverkar i kroppens kemiska processer utan att själva förbrukas.
Källa: kemi.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Spesialisert protein som har til oppgave å påskynde hastigheten i en kjemisk reaksjon uten selv å forbrukes eller ødelegges.
Källa: kreftlex.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilket sedan omvand [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


ett äggviteämne som bildas i den levande cellen och som utan
Källa: reumatiker.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Aktiva proteiner som har olika uppgifter i kroppen exempelvis nedbrytning av födoämnen i mag-tarmkanalen.
Källa: reumashop.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


proteiner som hjälper till när kemiska reaktioner ska ske i kroppen, samtliga enzymer är katalysatorer (sätter i gång eller skyndar på en viss kemisk reaktion utan att själv förbrukas i reaktionen) [..]
Källa: handboken.medibas.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


En biologisk katalysator - Ett protein som finns i levande celler och ökar hastigheten hos (oftast möjliggör) kemiska reaktioner i cellen. Vissa enzymer kan även isoleras och verka utanför det biologi [..]
Källa: anachem.umu.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Ett protein som möjliggör snabba kemiska reaktioner i kroppen.
Källa: sobi.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Ett protein som fungerar som en katalysator och medverkar i en kemisk process.                          
Källa: kemdok.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Protein som utför (katalyserar) en kemisk reaktion. Exempelvis är alla de proteiner som utför olika steg i ämnesomsättningen enzymer.
Källa: nvb10.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Ämnen som gör att en kemisk reaktion sker, t ex att ett ämne omvandlas till ett annat.
Källa: diabit.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Enzym är specialiserade proteiner som möjliggör biokemiska reaktioner. Laktosintollerans orsakas av brist på enzymet laktas.
Källa: valio.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Ordklass substantiv ● ämne som påverkar kemiska reaktioner i en organism, till exempel vid matsmältning, utan att själv förändras (används även i vissa tvättmedel)
Källa: ordbok.mkforlag.com

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Ett ämne som bildas av levande celler och katalyserar en reaktion utan att själv  förbrukas. Se även katalysator
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Enzymer är proteiner som utför (katalyserar) kemiska reaktion. Till exempel så är alla de proteiner som utför olika steg i ämnesomsättningen enzymer.
Källa: genteknik.nu

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


  Ämnen som gör att en kemisk reaktion sker, t ex att ett ämne omvandlas till ett annat.    Endokrina systemet Ett organsystem hos olika djurgrupper. Det fungerar som ett kontrollsystem som insöndrar kemiska signaler, vilka kallas hormoner.   Enzym   Evolution             F Fasteblodglukos Ett diagnostiskt test för diabetes. Tas efter att patienten [..]
Källa: lchf-links.com

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


(grek. en = i / zyme = jäst). Är specialiserade äggviteämnen (proteiner) som bildas i cellerna och möjliggör eller blockerar för biokemiska reaktioner. De fungerar som katalysatorer. Vetenskapen har i [..]
Källa: trainersacademy.com

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enzym


Aktiv protein med specifik uppgift i kropp
Källa: apoteksfakta.se

<< katalysator aminosyra >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse