Betyder upphandling
Vad betyder upphandling? Här finner du 24 definitioner av upphandling. Du kan även lägga till betydelsen av upphandling själv

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Upphandling är ett köp av en vara eller en tjänst där en ansökan om köpet annonseras ut av köparen och olika säljare ger bud som värderas mot varandra av köparen. Upphandling är obligatoriskt när offe [..]
Källa: riksbank.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Myndigheters köp av varor och tjänster från företag.
Källa: finansportalen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Att en offentlig aktör begär in anbud från flera leverantörer innan ett avtal skrivs. Se anbud
Källa: verksamt.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


tendering (procedure), solicitation process, competitive bidding upphandlingsförfarande
Källa: tools.effso.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Process inför inköp av varor eller tjänster.
Källa: styrelseguiden.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


När en större tjänst ska köpas upp av en förening gäller det att hitta rätt företag som kan utföra rätt tjänst till rätt pris. Det kan gälla allt från städservice av trappuppgångar till omläggning av tak. Genom en upphandling kan företag som erbjuder den tjänst som behövs konkurrera om att få uppdraget. Det kan ge en bra deal för föreningen. För at [..]
Källa: rotpartner.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Procurement
Källa: affarsconcept.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


procurement
Källa: app.ub.uu.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


När en myndighet eller en kommun köper en stor mängd saker eller tjänster. Vid en upphandling måste kommunen låta alla säljarna få chans att ge ett bud.
Källa: lomma.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Observera att upphandling ofta är en benämning på offentlig upphandling.
Källa: upphandlingsstod.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Gemensam benämning för upphandlingskontrakt och det konkurrensutsättningsförfarande som föregår kontraktet. Upphandlingsprocessen anses börja antingen vid publiceringen av upphandlingsannonsen eller ifråga om upphandling utan upphandlingsannons vid avsändning av anbudsförfrågan.
Källa: upphandling.fi (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Köpprocess som i allmänhet inleds med att anbud infordras och avslutas med att avtal ingås. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer
Källa: titania.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Åtgärd för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett avtal gällande byggentreprenader.
Källa: byggingenjorsbyran.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Källa: grums.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Ett köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader och tjänster.
Källa: osthammar.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Observera att upphandling ofta är en benämning på offentlig upphandling.
Källa: upphandlingsstodet.se (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Se upphandlingsförfarande och upphandlingsprocess.
Källa: dokumera.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


De åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.
Källa: intra.kth.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Cloud Swedens fyra C:n i utvärderingen: Capable - kan de leverera den tjänst som efterfrågas, Compatible - Kan organisationerna arbeta tillsammans? Kan vi kommunicera? Disktuterar vi på ett bra och konstruktivt sätt? Comitted - Är de intresserade av oss som kund? Control - Kan vi styra/hantera/leverera?
Källa: unit4agresso.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Anskaffning av en resurs externt, exempelvis en upphandling av konsulter till ett projekt.
Källa: freezingblue.com (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


I upphandlingsskedet går man igenom förfrågningsunderlaget med en eller flera entreprenörer och förhandlar om priser och eventuella avsteg från handlingarna. När förhandlingarna är klara skrivs kontra [..]
Källa: arkitekt.se

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Ausschreibung
Källa: pegasus-translations.com

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Källa: slupstockholm.wordpress.com

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

upphandling


Köp, leasing, hyra och dylikt av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Källa: alltomjuridik.se

<< underliggandebudgetsaldo utanförskapssiffror >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse