Betyder Intergender
Vad betyder Intergender? Här finner du 18 definitioner av Intergender. Du kan även lägga till betydelsen av Intergender själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


Intergender är när en person varken känner sig som en kille eller tjej. Istället upplever man att man är både och, mittemellan eller att man är något helt annat. Att vara intergender är ett av flera sätt som man kan vara transperson på.
Källa: umo.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


Är en person som inte vill inordna sig i den traditionella uppdelningen i man och kvinna, och som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Det har ingenting att göra med hur personens kropp ser ut utan handlar om vilket kön man känner sig som (könsidentitet).
Källa: mucf.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


är den person som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna/man-uppdelningen av kön. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. Vissa intergenders känner sig både som tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de två kategorierna. Och många intergenders känner sig som inget av dem. Att vara intergende [..]
Källa: hbtqkojan.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


är den person som inte vill inordna sig i den traditionella man-kvinna-uppdelningen och som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Det kan också handla om att identifiera sig som något annat än tjej eller kille. Det har ingenting att göra med hur ens kropp ser ut utan handlar om vilken kön man känner sig som (könsidentitet). Intergender är [..]
Källa: tekoppenstankar.wordpress.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


Intergender är ett begrepp som ofta används för att beskriva könsidentiteter som ligger mellan eller bortom de traditionella könskategorierna man och kvinna eller som väljer att inte definiera sin kön [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


En person som har en könsidentitet som identifierar sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könskategorier (man och kvinna) eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls.
Källa: liquid-linkoping.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”intergender” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåk [..]
Källa: transformering.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


personen känner sig varken kille eller tjej, en kan känna sig mittemellan könen, både och eller inget alls.
Källa: patalom6.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


En person som inte vill definiera sig utifrån den traditionella uppdelningen i enbart »kvinnor« och »män« (tvåkönsnormen). Någon som identifierar sig som mellan eller bortom könen – som både, mitt­emellan, inget ett något annat. Har inte att göra med hur ens kropp ser ut, utan vilket kön en känner sig som (könsidentitet).
Källa: barniregnbagsfamiljer.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


 - Intergender är den person som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna/man-uppdelningen av kön. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. Vissa intergenders känner sig både som tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de två kategorierna. Många intergenders känner sig som inget kön alls. [..]
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


samlingsbegrepp för personer med könsidentitet mellan eller bortom man och kvinna. Kan vara både och, ingetdera eller inte vilja definiera sig alls. Uttrycket icke-binär kan också anvvändas för att be [..]
Källa: amrahamra.wordpress.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


 – En könsidentitet, som beskriver när en person inte känner sig som eller vill inordna sig i den traditionella uppdelningen kille eller tjej. Istället upplever den sig som både och, mittemellan eller som något helt annat. Att definiera sig som intergender är ett av flera sätt att vara transperson på.
Källa: levandehistoria.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


Av inter = emellan och gender = kön och genus/socialt kön - Person som definierar sig som att befinna sig mellan eller bortom de traditionella könen eller väljer att inte definiera sin könsidentitet alls. Intergender är en könsidentitet.
Källa: saralund.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


En person upplever att den befinner sig mellan eller bortom de traditionella könskategorierna.
Källa: normkritikern.tumblr.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


En person som uppfattar sig mellan eller bortom de traditionella uppdelningarna av ett manligt och ett kvinnligt kön.
Källa: livetenligtadrian.wordpress.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


En person som är intergender upplever att den befinner sig mellan eller bortom de traditionella könskategorierna. Läs mer i Överlevnadsguiden.
Källa: hbt.ifokus.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


En person som är intergender definierar sig som att befinna sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könsrollerna. Detta kan vara en könsidentitet.
Källa: hbts.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Intergender


En person som är intergender definierar sig som att befinna sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könsrollerna. Detta är en könsrollsidentifikation.
Källa: charlieftm.blogg.se

<< HVB-hem Intersexuell >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse