Betyder avtalspension
Vad betyder avtalspension? Här finner du 21 definitioner av avtalspension. Du kan även lägga till betydelsen av avtalspension själv

1

0   0

avtalspension


Kollektivavtalad tjänstepension. Pension som arbetsgivaren betalar för anställds räkning.">Avtalspension
Källa: riksbank.se

2

0   0

avtalspension


Avtalspension – Anställda har oftast rätt till avtalspension, förutom den allmänna pensionen som de får från staten. Avtalspensionen betalas in av arbetsgivaren.
Källa: internetjuridik.com

3

0   0

avtalspension


Tjänstepension som grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och facklig organisation. Exempel på avtalspensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 för statligt anställda och KAP-KL för anställda i kommuner och landsting. Termen kollektivav [..]
Källa: maxm.se

4

0   0

avtalspension


I Sverige kan den enskilde i hög grad själv bestämma när den vill gå i pension. Man har rätt att börja ta ut allmän pension redan vid 61 år, men samtidigt också rätt att få arbeta kvar til [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

avtalspension


Kollektivavtalad försäkring som bygger på avtal som tecknas av parterna på arbetsmarknaden och är knuten till ett anställningsförhållande. Avtalspension kompletterar den allmänna pensionen.
Källa: secure.folksam.se

6

0   0

avtalspension


Tjänstepension som är knuten till ett anställningsförhållande och grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en facklig organisation.
Källa: livbojen.eu

7

0   0

avtalspension


Kallas också tjänstepension. Den kompletterande pensionsplan som ingår i anställningen.
Källa: insuroo.se

8

0   0

avtalspension


Avtalspension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Avtalspension får du utöver den allmänna pensionen. [..]
Källa: alecta.se

9

0   0

avtalspension


Tjänstepension som grundas på kollektivavtal.
Källa: avanza.se

10

0   0

avtalspension


Tjänstepension som betalas till den anställde före ordinarie pensionsålder och har samband med en överenskommelse med arbetsgivaren om förtida avgång ur tjänst.
Källa: seb.se

11

0   0

avtalspension


Tjänstepension som grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och facklig organisation. Pensionen kan bestå av ålderspension, förtidspension och efterle [..]
Källa: seb.se

12

0   0

avtalspension


Kallas även för tjänstepension. För privatanställda arbetare gäller Avtalspension SAF-LO och för kooperativa arbetare gäller Kooperationens Avtalspension (KAP).
Källa: afaforsakring.se

13

0   0

avtalspension


Ordklass substantiv ● särskild tilläggspension för privatanställda arbetare enligt avtal mellan LO och SAF ● pension som avtalas särskilt med en anställd som enligt överenskommelse med arbe [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0   0

avtalspension


En kompletterande pension för dem som omfattas av kollektivavtal.
Källa: dokumera.se

15

0   0

avtalspension


(kollektivavtalad tjänstepension) - de flesta som har varit anställda får förutom den allmänna pensionen, även avtalspension när de pensioneras. Det är pension som arbets- givaren betalat för de anställdas räkning. Avtalspension har kommit till genom kollektivavtal mellan arbetsgivaren och facket. Avtalspensionen är en pension som man f [..]
Källa: swedishbankers.se

16

0   0

avtalspension


Avtalspension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Avtalspension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för avtalspensionen.
Källa: valcentralen.se

17

0   0

avtalspension


Kollektivavtalad tjänstepension. Pension som arbetsgivaren betalar för anställds räkning.
Källa: svaronline.se

18

0   0

avtalspension


Avtalspension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Avtalspension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för avtalspensionen.   Exempel på avtalspensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF- [..]
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

19

0   0

avtalspension


Avtalspension eller tjänstepension är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar till dig. Den är grundad på ett kollektivavtal mellan din arbetsgivare och ett fackförbund. Hur stor del som avsätts till avtalspension beror på vilken arbetsgivare du har och vilket kollektivavtal de har.
Källa: pensionsguide.se

20

0   0

avtalspension


Se ”Kollektivavtalad pension”.
Källa: lararforbundet.se

21

0   0

avtalspension


Avtalspension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Avtalspension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för avtalspensionen. Exempel på avtalspensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO [..]
Källa: collectum.se

Lägg till betydelsen av avtalspension
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< avsättning avtalsrörelse >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse