Betyder bokslut
Vad betyder bokslut? Här finner du 31 definitioner av bokslut. Du kan även lägga till betydelsen av bokslut själv

1

0   0

bokslut


en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

bokslut


Samtliga konton i bokföringen avslutas vid redovisningsperioden slut. Tillgångarna och skulderna sammanställs i balansräkningen och intäkterna och kostnaderna sammanställs i resultaträkningen. [..]
Källa: almi.se

3

0   0

bokslut


Ett avslutande av alla konton i bokföringen och ett sammanställande av tillgångar och skulder i en balansräkning vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och kostnader under denna i en resu [..]
Källa: finansportalen.se

4

0   0

bokslut


Sammanställning av ett företags löpande bokföring vid räkenskapsårets slut. Se räkenskapsår
Källa: verksamt.se

5

0   0

bokslut


Bokslut innebär avslutning av räkenskaperna för en viss period. Företag gör bokslut för att få reda på periodens resultat och den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. Om aktiebolaget är försenat m [..]
Källa: uc.se

6

0   0

bokslut


final accounts bolag
Källa: tools.effso.se

7

0   0

bokslut


Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning.
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

bokslut


En sammanställning över intäkter och kostnader, tillgångar och skulder för året som varit.
Källa: ostersund.se

9

0   0

bokslut


Kassören gör ett skriftligt bokslut vid årets slut. Inkomsterna och utgifterna läggs ihop var för sig. Skillnaden mellan dessa blir årets resultat. Detta blir vinsten – eller förlusten – för året. Vin [..]
Källa: tjorn.se

10

0   0

bokslut


Är en sammanställning av ett företags löpande bokföring.
Källa: starta-eget.se

11

0   0

bokslut


Bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning. Bokslutet visar resultatet för en viss period och den ekonomiska ställningen på bo [..]
Källa: rating.se

12

0   0

bokslut


Företagets ekonomiska resultat i form av resultat- och balansräkning.
Källa: hastsverige.se

13

0   0

bokslut


Lagen kräver att företaget gör ett årligt bokslut. Men som företagare har man ofta behov att följa och kontrollera företagets ekonomiska utveckling även för kortare perioder. Därför gör man i många fö [..]
Källa: kursnavet.se

14

0   0

bokslut


En regelbundet genomförd sammanställning av bokföringen, en ekonomisk summering av året som gått. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning,
Källa: sll.se

15

0   0

bokslut


Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs årsvis.
Källa: ovanaker.se

16

0   0

bokslut


Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat. Görs varje år.
Källa: lomma.se

17

0   0

bokslut


Avsluta alla konton i bokföringen och sedan göra en sammanställning av tillgångar och skulder vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och kostnader under perioden.
Källa: skolwebben.org

18

0   0

bokslut


Sammanställning av bokföringen vid slutet av en redovisningsperiod, till exempel vid årsskifte.
Källa: avanza.se

19

0   0

bokslut


Summering av bokföringen när ett räkenskapsår är slut.
Källa: innovationonline.se

20

0   0

bokslut


Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs årsvis. Begreppet används också inom t.ex. miljö- och folkhälsoområdet för att redovisa resultatet under en bestämd period.
Källa: skara.se

21

0   0

bokslut


En rapport som dokumenterar finansiell information och finansiell ställning i en organisation.
Källa: technet.microsoft.com

22

0   0

bokslut


En regelbundet genomförd sammanställning av föreningens bokföring.
Källa: krik.se

23

0   0

bokslut


Sammanställning av kommunens ekonomiska resultat som görs årsvis.
Källa: vaxjo.se

24

0   0

bokslut


Vid bokslutet sammanställs saldon på företagets konton: Tillgångs- och skuldkonton skapar balansräkningen Intäkts- och kostnadskonton skapar resultaträkningen Före sammanställning av kontosaldon görs [..]
Källa: ekonomikurser.se

25

0   0

bokslut


Ordklass substantiv ● ett företags ekonomiska årsredovisning
Källa: ordbok.mkforlag.com

26

0   0

bokslut


Sammanställning av bokföringen i ett företag. Innehåller vanligtvis resultaträkning och balansräkning.
Källa: dokumera.se

27

0   0

bokslut


Ekonomisk sammanställning av bokföring.
Källa: flen.se

28

0   0

bokslut


En del av årsredovisningen. Består av balans- och resultaträkning.
Källa: svaronline.se

29

0   0

bokslut


är en summering av verksamheten, d.v.s. alla affärshändelser under en viss period (månad, kvartal, tertial, halvår, år) och visar bland annat företagets resultat, d.v.s. vinst eller förlust och företa [..]
Källa: foretagande.se

30

0   0

bokslut


En sammanställning över intäkter och kostnader, tillgångar och skulder för året som varit.
Källa: jll.se

31

0   0

bokslut


Bokslutet är en sammanställning av ett företags löpande bokföring och sammanställs i en resultat- och balansräkning. I bokslutet sker sedan vissa dispositioner (tillägg) som avskrivningar, lagerförändringar, nedskrivningar, etc.
Källa: tks.nu

Lägg till betydelsen av bokslut
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< mannagrynsgröt sammanställning >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse