Betyder förhandling
Vad betyder förhandling? Här finner du 25 definitioner av förhandling. Du kan även lägga till betydelsen av förhandling själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


diskussioner för att komma överrens om något
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: domstol.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: rattshjalp.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Diskussioner och samtal mellan fack och arbetsgivarsida i syfte att komma överens om t ex ett avtal eller lösning av en enskild facklig fråga.
Källa: unionen.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


En prosess der to eller flere parter søker å oppnå noe. De fleste forhandlinger er bilaterale, mellom to parter. I offentlig sektor er mange forhandlinger multilaterale, det vil si mellom mange parter [..]
Källa: lederkilden.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Förhandling är en överläggning för att nå en överenskommelse och/eller fatta olika beslut. Förhandling är namnet på processen där de inblandade parterna löser dispyter och meningsskiljaktigheter, förh [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


När arbetsgivare och fack för fram sina respektive krav och sedan försöker enas om en kompromiss.
Källa: itskolan.lo.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


En överläggning mellan två eller fler parter.
Källa: svensktnaringsliv.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Överläggning mellan två, eller fler parter som syftar till att nå en överenskommelse, eller att ett beslut fattas.
Källa: denfulahunden.wordpress.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


 En överläggning mellan två eller flera parter för att nå bästa möjlig kompromiss.
Källa: arbetetsmarknad.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


De situationer när en upphandlande myndighet/enhet, före tilldelningsbeslut, förhandlar om innehållet i lämnade anbud i syfte att anpassa anbuden till myndighetens/enhetens krav och behov. Förhandling fåt endast ske i särskilt i särskilt angivna undantagsfall och i upphandlingar enligt 15 kap LOU. Jämför med Dialog.
Källa: upphandlingsstod.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.   
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: malmotingsratt.domstol.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.   
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.  
Källa: hatemsjunghamn.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Annat ord för rättegång.
Källa: stodcentrumnordvast.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Ordklass substantiv ● överläggning i syfte att nå överenskommelse av kompromisstyp
Källa: ordbok.mkforlag.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


De situationer när en upphandlande myndighet/enhet, före tilldelningsbeslut, förhandlar om innehållet i lämnade anbud i syfte att anpassa anbuden till myndighetens/enhetens krav och behov. Förhandling fåt endast ske i särskilt i särskilt angivna undantagsfall och i upphandlingar enligt 15 kap LOU. Jämför med Dialog.
Källa: upphandlingsstodet.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


rådslag
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


En prosess der to eller flere parter søker å oppnå noe. De fleste forhandlinger er bilaterale, mellom to parter. I offentlig sektor er mange forhandlinger multilaterale, det vil si mellom mange parter [..]
Källa: lederkilden.no

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


tinging
Källa: ivaraasen.no

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Överläggning i syfta att sluta avtal, fatta beslut med mera
Källa: brukshundklubben.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


En överläggning mellan två eller fler parter.
Källa: svenskhandel.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: alltomjuridik.se

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

förhandling


Negotiation
Källa: boardy.se

<< ställe befolkning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse