Betyder förhandling
Vad betyder förhandling? Här finner du 22 definitioner av förhandling. Du kan även lägga till betydelsen av förhandling själv

1

0   0

förhandling


diskussioner för att komma överrens om något
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: domstol.se

3

0   0

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: rattshjalp.se

4

0   0

förhandling


Diskussioner och samtal mellan fack och arbetsgivarsida i syfte att komma överens om t ex ett avtal eller lösning av en enskild facklig fråga.
Källa: unionen.se

5

0   0

förhandling


Förhandling är en överläggning för att nå en överenskommelse och/eller fatta olika beslut. Förhandling är namnet på processen där de inblandade parterna löser dispyter och meningsskiljaktigheter, förh [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

förhandling


När arbetsgivare och fack för fram sina respektive krav och sedan försöker enas om en kompromiss.
Källa: itskolan.lo.se

7

0   0

förhandling


En överläggning mellan två eller fler parter.
Källa: svensktnaringsliv.se

8

0   0

förhandling


Överläggning mellan två, eller fler parter som syftar till att nå en överenskommelse, eller att ett beslut fattas.
Källa: denfulahunden.wordpress.com

9

0   0

förhandling


 En överläggning mellan två eller flera parter för att nå bästa möjlig kompromiss.
Källa: arbetetsmarknad.se

10

0   0

förhandling


De situationer när en upphandlande myndighet/enhet, före tilldelningsbeslut, förhandlar om innehållet i lämnade anbud i syfte att anpassa anbuden till myndighetens/enhetens krav och behov. Förhandling fåt endast ske i särskilt i särskilt angivna undantagsfall och i upphandlingar enligt 15 kap LOU. Jämför med Dialog.
Källa: upphandlingsstod.se

11

0   0

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.   
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

12

0   0

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: malmotingsratt.domstol.se

13

0   0

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.   
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

14

0   0

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.  
Källa: hatemsjunghamn.se

15

0   0

förhandling


Annat ord för rättegång.
Källa: stodcentrumnordvast.se

16

0   0

förhandling


Ordklass substantiv ● överläggning i syfte att nå överenskommelse av kompromisstyp
Källa: ordbok.mkforlag.com

17

0   0

förhandling


De situationer när en upphandlande myndighet/enhet, före tilldelningsbeslut, förhandlar om innehållet i lämnade anbud i syfte att anpassa anbuden till myndighetens/enhetens krav och behov. Förhandling fåt endast ske i särskilt i särskilt angivna undantagsfall och i upphandlingar enligt 15 kap LOU. Jämför med Dialog.
Källa: upphandlingsstodet.se

18

0   0

förhandling


rådslag
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0   0

förhandling


Överläggning i syfta att sluta avtal, fatta beslut med mera
Källa: brukshundklubben.se

20

0   0

förhandling


En överläggning mellan två eller fler parter.
Källa: svenskhandel.se

21

0   0

förhandling


Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förh [..]
Källa: alltomjuridik.se

22

0   0

förhandling


Negotiation
Källa: boardy.se

Lägg till betydelsen av förhandling
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< ställe befolkning >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse