Betyder huvudman
Vad betyder huvudman? Här finner du 19 definitioner av huvudman. Du kan även lägga till betydelsen av huvudman själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Församling inom Svenska kyrkan eller kommun som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde.
Källa: tornkvists.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Ansvarig för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område. I Linköpings kyrkliga samfällighet är det Griftegårdsförvaltningen.
Källa: svklin.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


statlig myndighet, kommunal förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet | fullmaktsgivare; uppdragsgivare | främste representant för en adlig ätt
Källa: sv.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


 Församling inom Svenska kyrkan eller kommun som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde.
Källa: begravningar.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Huvudman är förvaltningsrättslig term för den statliga myndighet, kommunala förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet. I civilrättslig mening är huvudman en t [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


accountable authority
Källa: uhr.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Kallas en uppdragsgivare som t.ex. genom en fullmakt ger en person (den s.k. fullmäktigen), i uppdrag att genom avtal med en tredje person ingå ett avtal som är bindande för huvudmannen.
Källa: starta-eget.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Auktoriserande organisation i fullmakten för elektronisk kommunikation.
Källa: vero.fi (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Huvudman inom skolväsendet enligt Skollag (2010:800). Huvudman kan vara kommun, landsting, staten eller enskild som har ansvar för verksamheten i Skola.
Källa: skolfederation.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Den som driver en allmän VA-anläggning.
Källa: karlshamn.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Den som är högst ansvarig för en verksamhet. Det kan till exempel vara kommunen, chefen eller ägaren till en affär.
Källa: uppsala.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


 Församling inom Svenska kyrkan eller kommun som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde.
Källa: larssons-begravningsbyra.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Benämning för den statliga myndighet, kommunal förvaltning, eller annan likartad organisation som har ansvaret för viss verksamhet.
Källa: vaxjo.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Den som äger en allmän VA-anläggning, Kristinehamns kommun, Tekniska nämnden, VA-avdelningen.
Källa: kristinehamn.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Ordklass substantiv ● juridisk person som givit någon fullmakt att uträtta något för sin räkning Bruklighet särskilt juridik ● myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret fö [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Huvudman är den person i familjen (eller i en relation) som tar emot skriftlig information vid utskick från systemet.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


Uppdragsgivare.
Källa: svaronline.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


målsägande
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

huvudman


uppdragsgivare
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

<< fjärdedel stadion >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse