Betyder återbäring
Vad betyder återbäring? Här finner du 15 definitioner av återbäring. Du kan även lägga till betydelsen av återbäring själv

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


något (ofta summa) som skänks tillbaka till tidigare innehavare efter att ha genomgått ett system | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Metod för beräkning av utdelning i en ekonomisk förening. Utdelningen baseras på hur mycket en medlem köpt för av föreningen.
Källa: verksamt.se

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Belopp som kan betalas ut som tillägg till det garanterade försäkringsbeloppet. I en traditionell försäkring beräknas premier och försäkringsbelopp efter vissa antaganden om dödlighet, driftskostnader och kapitalavkastning.
Källa: maxm.se

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du få återbäring om försäkringsbolaget lyckas bra med sin förvaltning. Återbäringen är dock aldrig garanterad. Försäkringsbolaget kan ta tillbaka den del som överstiger den garanterade räntan, om förvaltningen går sämre än väntat. Läs mer: återtag
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Återbäring är det överskott i traditionell försäkring som uppkommit under försäkringstiden. Överskott uppkommer om utvecklingen av ränta, livslängd och omkostnader blir gynnsammare än vad som ursprungligen antagits. Återbäringen är inte garanterad förrän den har utbetalats utan utgör en del av bolagets riskkapital.
Källa: secure.folksam.se

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Om den verkliga avkastningen, t.ex. i en pensionsförsäkring, blir högre än den som försäkringsbolaget garanterat, får försäkringstagarna del av överskot-tet genom återbäring.
Källa: insuroo.se

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du få återbäring om försäkringsbolaget lyckas bra med sin förvaltning. Återbäringen är dock aldrig garanterad. Försäkringsbolaget kan ta tillbaka den d [..]
Källa: alecta.se

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


är de extra pengar som, förutom det garanterade försäkringsbeloppet, betalas ut från en traditionell pensions- eller kapitalförsäkring.
Källa: swedishbankers.se

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du få återbäring om försäkringsbolaget lyckas bra med sin förvaltning. Återbäringen är dock aldrig garanterad. Försäkringsbolaget kan ta tillbaka den del som överstiger den garanterade räntan, om förvaltningen går sämre än väntat.
Källa: valcentralen.se

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


I en traditionell försäkring beräknas premier och försäkringsbelopp efter vissa antaganden om dödlighet, driftskostnader och kapitalavkastning. Om utvecklingen av dessa faktorer blir mer gynnsam än vad som antagits uppstår ett överskott. Detta överskott kan delas ut i form av återbäring. Återbäringen kan vara dels villkorad, dels garanterad. [..]
Källa: spp.se

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du få återbäring om försäkringsbolaget lyckas bra med sin förvaltning. Återbäringen är dock aldrig garanterad. Försäkringsbolaget kan ta tillbaka den del som överstiger den garanterade räntan, om förvaltningen går sämre än väntat.
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Återbäring, bonus eller cashback som du får när du samlar dina inköp på ett betal- eller kreditkort. Korten kan vara av typ medlemskort med betal- eller kreditkortsfunktion som är knutna till ett företag eller butikskedja, eller kreditkort med bonus på. Bonusen kan betalas ut i pengar, sättas in på ditt kortkonto, eller i form av checkar som du kan [..]
Källa: kreditkortskollen.se

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du få återbäring om försäkringsbolaget lyckas bra med sin förvaltning. Återbäringen är dock aldrig garanterad. Försäkringsbolaget kan ta tillbaka den del som överstiger den garanterade räntan, om förvaltningen går sämre än väntat.
Källa: collectum.se

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

återbäring


Om din förvaltare lyckas väl med sina investeringar har du möjlighet att ta del av överskottet eller så kallad återbäring. Återbäringen, som fördelas på alla traditionella försäkringar, är inte garanterad utan fungerar som en buffert om värdet på alla sparares pengar sjunker, till exempel vid en kraftig börsnedgång. När börsen vänder uppåt fylls åt [..]
Källa: media.amf.se

15

0 Thumbs up   3 Thumbs down

återbäring


Uppstår genom att det verkliga utfallet beträffande ränta, risk- och driftskostnader blir bättre än de antagna.
Källa: ankepupillkassan.se

<< Bewerbung gengångare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse