Betyder Dagvatten
Vad betyder Dagvatten? Här finner du 28 definitioner av Dagvatten. Du kan även lägga till betydelsen av Dagvatten själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Tillfälligt förekommande, avrinnande regn eller smältvatten från till exempel tak eller asfaltsytor. 
Källa: mittbygge.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion (ofta bara märkt med bokstaven "D" på ritning). Skillnaden mellan dagvatten och avrinnande regnv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion (ofta bara märkt med bokstaven "D" på ritning). Skillnaden mellan dagvatten och avrinnande regnv [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Definieras som tillfälligt avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Skillnaden mot regnvatten är att dagvatten också kan vara smältvatten och framträngande grundvatten.
Källa: byggla.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


En bra hantering av dagvattnet är därmed en förutsättning för att grundvatten, sjöar och havsvikar ska vara av god kvalitet. Nacka kommun arbetar med dagvattenfrågor utifrån en gemensam strategi och p [..]
Källa: nacka.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten
Källa: nyteknik.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor, till exempel tak och gator, och för med sig ämnen som kan ha samlats där under lång tid.
Källa: miljoportalen.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Skillnaden mellan dagvatten och avrinnande regnvatten är att regnvatten [..]
Källa: titania.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Nederbördsvatten (regn- och smältvatten), som ytligt avrinner från gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor och dylikt. Avleds i dike, separat ledning eller tillsammans med avloppsvatten i kombinerat system. .
Källa: miljobarometern.helsingborg.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor t.ex. hustak, gator, parkeringsplatser och gårdar.
Källa: karlshamn.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn och smältvatten från hårdgjorda ytor, t.ex. tak, vägar och parkeringsplatser.
Källa: baga.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Ytligt avrinnande vatten som regn- och smältvatten från tak och asfaltytor
Källa: lerum.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Är vatten som kommer från regn och snö som hamnar på tak, gator, vägar etc. För med sig föroreningar såsom tungmetaller mm.
Källa: smoff.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser
Källa: amberes.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser
Källa: amal.se (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


regn- och smältvatten som rinner av från till exempel hustak, gator, parker och gårdar.
Källa: bmb.se (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


En gemensam term för regn-, smält och dräneringsvatten.
Källa: lfv.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn- och smältvatten från till exempel tak och gator.
Källa: kristinehamn.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Ordklass substantiv ● regnvatten och smältande snö som rinner av från hustak och gator och leds bort i speciella avloppsbrunnar (dagvattenbrunnar)
Källa: ordbok.mkforlag.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Nederbördsvatten (regn- och smältvatten), som ytligt avrinner från gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor och dylikt. Avleds i dike, separat ledning eller tillsammans med avloppsvatten i kombinerat system. .
Källa: miljobarometern.stockholm.se (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn- och smältvatten som rinner av från till exempel hustak, gator, parker och gårdar.
Källa: umeva.se (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Är en term som används för att beskriva vatten som har sitt ursprung under nederbördshändelser. Den kan också användas för att gälla för vatten som har sitt ursprung med snösmältning eller avrinningsv [..]
Källa: sprayroq.com

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, diken, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Avledning sker vanligen genom särskilda dagvattenledningar till närmaste mottagare, oftast utan någon rening.
Källa: elmatarbyte.hemab.se (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn- eller smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.
Källa: ljusnehus.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Regn- och smältvatten som rinner från till exempel hustak, gator, parker och gårdar.
Källa: mivanet.miva.se (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, diken, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Avledning sker vanligen genom särskilda dagvattenledningar till närmaste mottagare, oftast utan någon rening.
Källa: harnosand.se (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dagvatten


dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och diken till recipienten (se nedan).
Källa: vasyd.se (offline)

<< Byggsamråd Detaljplan >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse