Betyder Efterlevandepension
Vad betyder Efterlevandepension? Här finner du 14 definitioner av Efterlevandepension. Du kan även lägga till betydelsen av Efterlevandepension själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Pension som betalas ut till efterlevande. Den allmänna efterlevandepensionen består bland annat av barnpension (som betalas ut som längst till dess barnet fyllt 20 år), omställningspension (som betalas ut till efterlevande make, maka, registrerad partner samt, under vissa villkor, till sambo), änkepension och premiepension till efterlevande. Vem so [..]
Källa: maxm.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Efterlevandepension är en pension som betalas ut till de anhöriga till en avliden. Änkepension tillföll änkan till en avliden make. Den är idag ersatt av omställningspension. Barnpension tillfaller ba [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Utbetalningar från en pensionsförsäkring till förmånstagare efter den försäkrades död. Efterlevandepensionen kan utbetalas under en bestämd period eller livsvarigt.
Källa: secure.folksam.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


En typ av efterlevandeskydd.
Källa: insuroo.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Efterlevandepension kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör. Den finns inom allmän pension, tjänstepension och kan även finnas inom privat pension. Som efterlevande räknas normalt make, [..]
Källa: alecta.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Pengar som kan betalas ut till din familj om du dör. Efterlevandepension kan komma från olika håll, bland annat från SPV. Inom vissa pensionsavtal kallas efterlevandepension även för familjepension. (In English: Survivor´s pension)
Källa: spv.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Ett försäkringsskydd som ger ett försäkringsbelopp till förmånstagare när den försäkrade avlider.
Källa: seb.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Försäkring som ger betalar ut försäkring när den försäkrade avlider som t.ex. barnpension till barn under 18 år (i vissa fall under 20 år) vars föräldrar avlidit eller efterlevandepension till den var [..]
Källa: dokumera.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


se efterlevandeskydd.
Källa: swedishbankers.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Betalas ut till dina efterlevande om du avlider. Utbetalning sker normalt under en begränsad tid.
Källa: pensionsvalet.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


En ersättning som betalas ut till efterlevande om du som pensionssparar har återbetalningsskydd.
Källa: kapanpensioner.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Pension som betalas till den efterlevande maken efter den andra makens död under vissa förutsättningar. Efterlevandepension betalas till både män och kvinnor. En efterlevande make kan få pension enligt både arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Sambor får inte efterlevandepension efter varandra. Registrerade partnerskap jämställs med äktensk [..]
Källa: elakeuudistus.fi (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Efterlevandepension kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör. Den finns inom allmän pension, tjänstepension och kan även finnas inom privat pension. Som efterlevande räknas normalt make, maka, registrerad partner, barn och i vissa fall sambo.
Källa: collectum.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Efterlevandepension


Pension som änkor och änklingar kan få under vissa förutsättningar. Den efterlevande maken kan få pension enligt både arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Sambor får inte efterlevandepension e [..]
Källa: tyoelake.fi

<< Efterlevande Efterlevandeskydd >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse