Betyder Efterlevandeskydd
Vad betyder Efterlevandeskydd? Här finner du 11 definitioner av Efterlevandeskydd. Du kan även lägga till betydelsen av Efterlevandeskydd själv

1

0   0

Efterlevandeskydd


Tillägg i försäkring som innebär att ersättning betalas ut till efterlevande om den försäkrade dör. Man kan ansöka om efterlevandeskydd i samband med att man första gången börjar ta ut premiepensionen. Efterlevandeskyddet gäller då endast make, maka, registrerad partner eller sambo enligt reglerna i lagen om inkomstgrundad ålderspens [..]
Källa: maxm.se

2

0   0

Efterlevandeskydd


Efterlevandeskydd kan antingen vara ett återbetalningsskydd vilket innebär att pensionskapitalet ska betalas ut till din familj (förmånstagarna) om du dör medan försäkringen gäller. Eller kan det vara en livförsäkring som du väljer att teckna som ett tillägg till din pensionsförsäkring. Då får din familj ett på förhand bestämt be [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

3

0   0

Efterlevandeskydd


En försäkring kan innehålla efterlevandeskydd vid dödsfall. Efterlevandeskyddet kan betalas ut som ett engångsbelopp eller med periodiska utbetalningar. Efterlevandeskyddet betalas ut till förmånstagare. Det är angeläget att försäkringstagaren kontinuerligt ser över sitt efterlevandeskydd avseende dess utformning och insatt förmånstag [..]
Källa: secure.folksam.se

4

0   0

Efterlevandeskydd


Generell term för försäkringar/försäk-ringsmoment som ger ersättning till de efterlevande vid den försäkrades dödsfall. Exempel på efterlevande-skydd: Efterlevandepension, familjepen-sion, f [..]
Källa: insuroo.se

5

0   0

Efterlevandeskydd


Försäkringskydd som innebär att efterlevande får ekonomiskt skydd om försäkringstagaren avlider inom försäkringstiden.
Källa: avanza.se

6

0   0

Efterlevandeskydd


Ett försäkringsskydd för efterlevande, se Efterlevandepension, Dödsfallsskydd och Återbetalningsskydd.
Källa: seb.se

7

0   0

Efterlevandeskydd


ett ekonomiskt skydd för din familj, om du skulle avlida i förtid.
Källa: swedishbankers.se

8

0   0

Efterlevandeskydd


Efterlevandeskydd kan antingen vara ett återbetalningsskydd vilket innebär att pensionskapitalet ska betalas ut till din familj (förmånstagarna) om du dör medan försäkringen gäller. Eller kan det vara en livförsäkring som du väljer att teckna som ett tillägg till din pensionsförsäkring. Då får din familj ett på förhand bestämt be [..]
Källa: valcentralen.se

9

0   0

Efterlevandeskydd


Efterlevandeskydd kan antingen vara ett återbetalningsskydd vilket innebär att pensionskapitalet ska betalas ut till din familj (förmånstagarna) om du dör medan försäkringen gäller. Eller kan det vara en livförsäkring som du väljer att teckna som ett tillägg till din pensionsförsäkring. Då får din familj ett på förhand bestämt be [..]
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

10

0   0

Efterlevandeskydd


Efterlevandeskydd kan antingen vara ett återbetalningsskydd vilket innebär att pensionskapitalet ska betalas ut till din familj (förmånstagarna) om du dör medan försäkringen gäller. Eller kan det vara en livförsäkring som du väljer att teckna som ett tillägg till din pensionsförsäkring. Då får din familj ett på förhand bestämt be [..]
Källa: collectum.se

11

0   0

Efterlevandeskydd


Frivilligt ekonomiskt skydd för dina anhöriga om du skulle avlida. Dina anhöriga kan få utbetalningar löpande en gång i månaden i form av en efterlevandepension.
Källa: media.amf.se

Lägg till betydelsen av Efterlevandeskydd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Efterlevandepension Efterskydd >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse