Betyder Bygglov
Vad betyder Bygglov? Här finner du 40 definitioner av Bygglov. Du kan även lägga till betydelsen av Bygglov själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd att uppföra, bygga om, bygga till en byggnad, förändra fasad och tak samt för att ändra användning av byggnaden med mera. Ansökan ska prövas främst gällande lokalisering och yttre utformning.
Källa: mittbygge.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Vid ansökan om bygglov prövas främst lokalisering, yttre utformning och överensstämmelse med detaljplanens bestämmelser.
Källa: vadstena.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov – Rätt att bygga, riva eller utföra vissa markåtgärder. Bygglov ges av kommunens byggnadsnämnd. Läs mer om bygglov och förhandsbesked på Boverkets hemsida!
Källa: internetjuridik.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Vid all väsentlig föränding av fastighetens utformning eller nyttjande måste föreningen ansöka om bygglov. Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden hanterar frågor om bygglov. [..]
Källa: styrelseguiden.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


För TV-programmet med samma namn se, Bygglov (TV-program) Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov är ett svenskt inredningsprogram som går ut på att en snickare, en inredare och en fixare tar sig an familjers byggobjekt för renovering. Själva idén går ut på att de tre personerna, dock ofta [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov är ett svenskt inredningsprogram som går ut på att en snickare, en inredare och en fixare tar sig an familjers byggobjekt för renovering. Själva idén går ut på att de tre personerna, dock ofta [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov krävs vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnation men även vid väsentlig ändring av byggnadens användning, till exempel om en källare ska ändras till butikslokaler. Bygglov regleras av Plan- o [..]
Källa: urbanutveckling.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov är ett skriftligt tillstånd från Byggnadsnämnden att bygga nytt, bygga till, göra vissa ändringar av byggnader och anläggningar. I bygglovet prövas byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering. När man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den. [..]
Källa: myresjohus.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov är en del i byggprocessen, och är ett tillstånd gällande att bygga nytt, bygga om, eller ändra en anläggning eller byggnads användning. Nödvändiga handlingar vid ansökandet är: huvudritningar, nybyggnadskarta, situationsplan, tekniska beskrivningar samt en anmälan av ansvarig byggledare. Ett bygglov kan ta 1-3 månader att få och gäller seda [..]
Källa: byggla.se (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Ges av kommunens byggnadsnämnd som ger tillstånd att exempelvis bygga till.
Källa: lokaler.nu (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Tillstånd att uppföra en byggnad på en fastighet. Dock får inte själva bygget påbörjas innan startbesked erhållits.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Beslut som krävs för att man ska få bygga om eller till sitt hus.
Källa: lomma.se (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd.
Källa: hansgothe.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd
Källa: dinfastighet.com (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd av byggnadsnämnd att utföra byggåtgärd eller att ändra användning av byggnad eller del av byggnad. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). Varje kommun ska enligt [..]
Källa: titania.se (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Ett bygglov är kort och gott ett tillstånd som krävs för att bygga nytt, bygga till eller att göra större ändringar. Syftet med det hela är att all ny bebyggelse ska gå i harmoni med den gamla. Läs mer om bygglovsprocessen via länk i högerkolumnen. 
Källa: bastad.se (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov krävs om man vill uppföra en ny byggnad eller anläggning, bygga till, ändra byggnads yttre, ändra byggnads/lokals användning, sätta upp skylt, skärmtak, högt staket mm.
Källa: kontrollkompaniet.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglov är ett skriftligt tillstånd från Byggnadsnämnden att bygga nytt, bygga till, göra vissa ändringar av byggnader och anläggningar. I bygglovet prövas byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.När man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den.
Källa: kontrollkompaniet.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Tillstånd för bygget som beslutas av Byggnadsnämnden. När man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den.
Källa: byggingenjorsbyran.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd att uppföra, bygga om, bygga till en byggnad, förändra fasad och tak samt för att ändra användning av byggnaden med mera.
Källa: kil.se (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Ett tillstånd att uppföra eller ändra användning av byggnader och att uppföra vissa andra typer av anläggningar (t.ex. master, plank, P-platser). Vissa byggnader är undantagna kravet på bygglov, t.ex. ekonomibyggnader för jordbruk etc. och vissa komplementbyggnader (t.ex. s.k. friggebodar). I detaljplan eller områdesbestämmelser kan kraven på byggl [..]
Källa: norrkoping.se (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Ordklass substantiv ● tillstånd att bygga nytt eller bygga om
Källa: ordbok.mkforlag.com

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Se byggnadslov.
Källa: dokumera.se

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Tillstånd för uppförande eller ändring av byggnad.
Källa: svaronline.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd.
Källa: bytar.se

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglovsprövningen gäller främst lokalisering och yttre utformning.
Källa: skovde.se (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Bygglovsprövningen gäller främst lokalisering och yttre utformning.
Källa: sater.se (offline)

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd för att bygga, ändra, riva, göra vissa markändringar eller ändra användning, och som lämnas av kommunens byggnadsnämnd.
Källa: omboende.se (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd
Källa: fastighetsplatsen.se (offline)

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Juridiskt bindande handling där kommuns byggnadsnämnd ger tillstånd att uppföra en viss byggnad på en viss plats inom en viss tid förutsatt att den motsvarar kraven i kommunens detaljplan. Allt är int [..]
Källa: arkitekt.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Medgivande från byggnadsnämnden att få utföra byggnadsåtgärd.
Källa: byggledarna.se

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning (som anläggningar räknas till exempel upplag, idrottsplatser, master och murar).
Källa: hemverket.se (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd (lov) enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd. Bygglov ges av kommunens byggnadsnämnd.
Källa: privatmaklaren.se

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


DeZign Hus i Skåne AB fyller i de blanketter som krävs för att söka bygglov, som ni sedan undertecknar. Vi kompletterar med måttsatta plan- och fasadritningar samt hus inritat på nybyggnadskarta (tomt [..]
Källa: dezignhus.se

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Tillstånd från kommunen för åtgärder på fastigheter. Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger.
Källa: ljusnehus.se

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Tillstånd för nybyggnation av hus och eventuell sidobyggnad, lämnas skriftligt av kommunen.
Källa: huspunkten.com (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd.
Källa: duivens.se (offline)

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bygglov


Kommunen fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökningar om bygglov. Bygglov är i regel ett måste för att göra större förändringar på en fastighet.
Källa: alltomjuridik.se

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bygglov


Skriftligt tillstånd från kommunen (i Stockholm från stadsbyggnadsnämnden) att genomföra en byggnadsåtgärd som enligt plan- och bygglagen, PBL, kräver lov. Det kan t ex handla om att bygga ett nytt hus eller att ändra användning av ett gammalt. Ett bygglov ska följa detaljplanen eller områdesbestämmelserna på platsen.
Källa: insynsbk.stockholm.se (offline)

<< Byggfelsförsäkring Byggnadsarea >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse