Betyder ekosystem
Vad betyder ekosystem? Här finner du 26 definitioner av ekosystem. Du kan även lägga till betydelsen av ekosystem själv

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


Ett avgränsat samhälle av organismer som utgör en enhet i naturen, till exempel en sjö, ett terrängavsnitt eller ett skogsområde med dess växt- och djurvärld.
Källa: kemi.se

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


Ekosystem definieras som ett område, mer eller mindre avgränsat, för levande organismer och deras livsmiljö. Exempel på olika ekosystem kan vara en sjö, skog eller ditt akvarium!
Källa: vgregion.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ett system av levande organismer som interagerar med varandra och sin fysiska omgivning. Avgränsningen av ett ekosystem är inte fixerat utan beror på syfte och vad som studeras. Ett ekosystem kan alltså vara till exempel ett träd, en skogsdunge eller omfatta hela jordklotet.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


växt- och djursamhälle med tillhörande miljö, uppfattat som en funktionell enhet. Kan vara litet och avgränsat eller stort.
Källa: norrskog.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område bildar tillsammans ett ekologiskt system.
Källa: xn--omstllning-t5a.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ett mer eller mindre avgränsat område för levande organismer och deras livsmiljö.
Källa: miljoportalen.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ett mer eller mindre avgränsat område för levande organismer och deras livsmiljö
Källa: boden.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Det växt- och djurliv som förekommer inom ett avgränsat område i naturen, t.ex. en äng, skogsdunge eller sjö.                       
Källa: kemdok.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett område, till exempel en bit natur och alla dess djur och växter samt marken, vattnet och klimatet.
Källa: naturskyddsforeningen.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ett avgränsat område som hyser ett visst antal grupper eller arter av organismer. Kan också definieras som en funktionell enhet som består av ett antal samverkande organismer (växter, djur och mikroor [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Växt och djursamhälle med tillhörande miljö biologiskt fungerande som en enhet.
Källa: wedaskog.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ordklass substantiv ● enhet bildad av organismer och icke-levande delar av miljön, till exempel en skog eller en sjö
Källa: ordbok.mkforlag.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


ett stycke natur som inbegriper de där levande växterna och djuren och den fysiska miljö de lever i. Avgränsningen mellan ett ekosystem och ett annat är inte skarp, och storlekarna varierar: de sträck [..]
Källa: vontroil.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ekosystem är ett av människan definierat område i naturen som vi människor betraktar och studerar som en helhet. Ekosystem är mycket komplexa och det kan vara svårt att avgränsa och definiera det, exempel på ekosystem är en skog eller en sjö. Ett ekosystem inkluderar alla levande organismer inom det avgränsade området.
Källa: polar.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


 Allt levande och den miljö som finns i ett naturområde.
Källa: sva.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Avgränsat system i naturen, bildat av samspelet mellan levande organismer och deras fysiska och kemiska miljö (t ex klimat, fuktighet, berggrund, jord, vatten), alltså en grästuva, en insjö, en bergss [..]
Källa: teamnonstop.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


Ett system där olika organismer använder miljön och varandra för att skapa en sorts symbios
Källa: amazonas.blogg.se (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekosystem


 är små eller stora samhällen i naturen som består av växter, djur, mikroorganismer mm som tillsammans gör att naturen eller en del av den fungerar. Människan ingår också i ekosystemen.
Källa: miljokvalitet.se (offline)

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


en bit av naturen, med alla växter, djur och mikroorganismer som lever tillsammans på platsen och är beroende av dess fysiska miljö, vilken studeras, t.ex. en sjö eller en skog
Källa: sv.wiktionary.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


Växt- och djursamhälle med tillhörande miljö betraktat som funktionell enhet.
Källa: fass.se

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


Växt- och djursamhälle med tillhörande miljö, till exempel en sjö, en lövskog.
Källa: skogsstyrelsen.se (offline)

22

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ekosystem


Ett avgränsat område som hyser ett visst antal grupper eller arter av organismer. Kan också definieras som en funktionell enhet som består av ett antal samverkande organismer (växter, djur och mikroor [..]
Källa: havochvatten.se

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


Ett ekosystem är ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet [..]
Källa: sv.wikipedia.org

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


Ett ekosystem är en gemenskap av levande organismer i samband med de icke-levande komponenterna i deras miljö (saker som luft, vatten och mineraljord), interagera som ett system. Dessa biotiska och abiotiska komponenter betraktas som sammanlänkade genom näringscykler och energiflöden. Eftersom ekosystem definieras av nätverket av interaktioner mellan organismer och mellan organismer och deras miljö kan de vara av vilken storlek som helst, men de omfattar vanligtvis specifika begränsade utrymmen (även om vissa forskare säger att hela planet är ett ekosystem). Ekosystemen styrs både av externa och interna faktorer. Externa faktorer som klimat, modermaterialet som bildar marken och topografi styr den övergripande strukturen i ett ekosystem och hur sakerna fungerar inom det, men påverkas inte själva av ekosystemet. Andra externa faktorer inkluderar tid och potentiell biota.
Natasa O. - 8 oktober 2017

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


Ekologi är läran om organismers förhållande till varandra. Utifrån denna lära kan naturen betraktas som flera olika stora sammanlänkade system, så kallade ekosystem. Det finns inga kriterier för hur s [..]
Källa: urbanutveckling.se

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ekosystem


En funktionell enhet av ett antal samverkande organismer (växter, djur, mikroorganismer) i en gemensam miljö samt dess fysiska omgivning (jord, vatten luft). Ekosystem kan vara relativt små (t.ex. en ålgräsäng) eller srora (t.ex. ett hav).
Källa: marbipp.tmbl.gu.se (offline)

<< straffspark premiär >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse