Betyder energi
Vad betyder energi? Här finner du 40 definitioner av energi. Du kan även lägga till betydelsen av energi själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


fysikalisk storhet; betecknas ''E''; lagrat arbete; förmåga att orsaka förändring; mäts i joule | :''Den kinetiska '''energin''' hos bilen var mycket hög.''
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi = effekt x tid, det vill säga ett mängdbegrepp. Energi mäts i wattimmar, till exempel motsvarar en 40 watts lampa tänd i fem timmar = 200 wattimmar. Prefixet kilo, som oftast används betyder 1 000. En kilowattimme (kWh) är således 1 000 wattimmar (Wh).
Källa: energimyndigheten.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Förmågan att utföra arbete.
Källa: school.chem.umu.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi är livsnödvändigt i Europeiska unionens vardag. Därför är det i dag ofrånkomligt att ta itu med de stora problem som klimatförändringen, det ökande beroendet av importer, trycket på energiresur [..]
Källa: europa.eu

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


 Definisjon: Evne til å utføre arbeid. Enhet: I SI-systemet måles energien i den avledede enhet joule (J). En vanlig enhet for energi er kilowattime (kWh) En eldre enhet er kalori. Energi er produkt a [..]
Källa: fornybar.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Evne til å utføre arbeid, angis i joule (J) eller kilowatt-timer(kWh).
Källa: kraftverk.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


är ett ”abstrakt begrepp och inte en materiell vara”. Ofta används begreppet som en fysikalisk storhet där grundenheten (SI) anges i joule (J), detsamma som en newtonmeter. Effekt mäts i joule per sek [..]
Källa: annell.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


En ande (latin: spiritus) som är ett ord med gammal härstamning som förekommer i de flesta indoeuropeiska språk, och är nära besläktat med vind och andedräkt. Det kan dels syfta på livskraft hos männi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


En annan term för 'filament'.
Källa: neogames.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi är kraft som kan omvandlas till arbete. Som måttenhet används multiplar av enheterna joule (J) och wattimmar (Wh). Till exempel motsvarar en 40 watt glödlampa tänd i fem timmar 200 Wh.
Källa: jordbruksverket.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Tillståndsstorhet som anger avvikelsen från ett referenstillstånd Energi är en produkt (2) av en kvantitetsstorhet och en intensitetsstorhet. Exempel på kvantitetsstorheter är tyngd, volym och elektrisk laddning. Motsvarande intensitetsstorheter är höjd, tryck och elektrisk spänning (2). Om man t.ex. avgränsar ett system i rummet med hjälp av en lå [..]
Källa: nyteknik.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


 Kan mätas i enheten kilowattimmar (kWh). Om man vill räkna ut hur mycket energi en elapparat förbrukar, då multiplicerar man dess effekt med tiden den är inkopplad.
Källa: gavleenergi.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi = effekt x tid dvs. ett mängdbegrepp. Energi mäts i wattimmar t ex en 40 watt glödlampa tänd i 5 timmar = 200 Wh.
Källa: energikunskap.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Ett abstrakt begrepp som följer termodynamikens lagar. Energi kan varken produceras eller konsumeras, utan endast övergå från en form till en annan.
Källa: varmepumpsforum.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Ordet kommer från grekiskans ”energeia” som betyder arbete. Men fysiskt sätt innebär energi ”något med potential att medföra rörelse”. Energi kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas. I en värmepump används elenergi, för att hämta värmeenergi från utomhusluften och komprimera denna.
Källa: varmepumptest.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Kan mätas i kWh (kilowattimmar) eller i MJ (megajoule). Energi kan finnas som värme-, el-, kemisk-, rörelse- eller lägesenergi.
Källa: creando-training.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Ett abstrakt begrepp som följer termodynamikens lagar. Energi kan varken produceras eller konsumeras, utan endast övergå från en form till en annan. Energi är effekt som en funktion av tid, eller effekt * tid. Energi mäts i enheten wattimmar (wH), eller vanligare kiloWattimmar (kWh). För att hålla en 60W lampa lysande i tio timmar förbrukas alltså [..]
Källa: vkproffsen.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi är en fysikalisk storhet. Energi är något som medför förändring, rörelse, eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt "utfört arbete". SI-grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), [..]
Källa: vkproffsen.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi i vetenskaplig betydelse är materia i rörelse. Alla högre materieslag (atomslag, molekylarslag) äro energi i förhållande till alla lägre materieslag. 'Materia upplöses icke i energi utan i [..]
Källa: laurency.com

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Förmågan att utföra arbete.
Källa: anachem.umu.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi är något som medför förändring. Energi kan få en isbit att smälta, en fotboll att gå i mål och ett fyrverkeri att gnistra och spraka.
Källa: naturskyddsforeningen.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


något som kan medföra rörelse. (Om det finns energi så kan något röra sig men om det inte finns energi så kan inte något röra sig.)  Enfald – ett gammaldags ord för okunnighet, att man inte förstår ef [..]
Källa: skarp2000.weebly.com

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra förändring, rörelse eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt utföt arbete. [kWh, MWh, J] Se även exergi.
Källa: nenet.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Ordklass substantiv ● viljekraft ● ihärdighet ● eftertryck ● förmåga att utföra arbete, kraft Bruklighet fysik
Källa: ordbok.mkforlag.com

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi är effekten multiplicerat med tiden och mäts i wattimmar. Exempelvis en elpatron på 1kW som är inkopplad i fyra timmar levererar 4kW.
Källa: nibe.se

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi kan inte förstöras, bara omvandlas. Energikällor kan delas in i tre huvudgrupper nämligen solenergi, fossila bränslen och kärnenergi. Solenergi kan användas direkt eller indirekt som vind, vatten eller biobränsle. Fossila bränslen består av kol, olja och naturgas. Olika bärare av energi som t ex elektricitet, vatten eller luft, hjälper till [..]
Källa: esab.se

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Förmågan att utföra arbete.
Källa: motiva.fi

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


SI-enhet. Mäts i joule (J). Energin 1 joule = energi för att producera 1 W kontinuerligt under 1 s
Källa: ludvigsvensson.com

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Ordet kommer från grekiskans ”energeia” som betyder arbete. Men fysiskt sätt innebär energi ”något med potential att medföra rörelse”. Energi kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas. I en värmepump används elenergi, för att hämta värmeenergi från utomhusluften och komprimera denna.
Källa: xn--bergvrmepump-kcb.eu

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi = effekt x tid, mäts i kilowattimmar (kWh). T ex 40watt x 25tim = 1 000Wh = 1kWh.
Källa: naturvarme.se

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


handlingskraft
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


kraft
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


ork
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energi finns i många olika former och kan omvandlas mellan olika former. Mat kan omvandlas till rörelseenergi genom ett par cyklande ben, ett stearinljus kan omvandlas till ljus och värme etc.
Källa: skorsten.org

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


 Definisjon: Evne til å utføre arbeid. Enhet: I SI-systemet måles energien i den avledede enhet joule (J). En vanlig enhet for energi er kilowattime (kWh) En eldre enhet er kalori. Energi er produkt a [..]
Källa: fornybar.no

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Kraft, styrka, uthållighet, ork, spänst, ihärdighet, arbetslust, idoghet, arbetsiver
Källa: hannawieser.wordpress.com

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


energi kan vara föremål som just har energi.
Källa: ramezahadi.wordpress.com

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energi


Energy
Källa: skolverket.se

<< strålning joule >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse