Betyder energi
Vad betyder energi? Här finner du 40 definitioner av energi. Du kan även lägga till betydelsen av energi själv

1

0   0

energi


fysikalisk storhet; betecknas ''E''; lagrat arbete; förmåga att orsaka förändring; mäts i joule | :''Den kinetiska '''energin''' hos bilen var mycket hög.''
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

energi


Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi = effekt x tid, det vill säga ett mängdbegrepp. Energi mäts i wattimmar, till exempel motsvarar en 40 watts lampa tänd i fem timmar = 200 wattimmar. Prefixet kilo, som oftast används betyder 1 000. En kilowattimme (kWh) är således 1 000 wattimmar (Wh).
Källa: energimyndigheten.se

3

0   0

energi


Förmågan att utföra arbete.
Källa: school.chem.umu.se

4

0   0

energi


Energi är livsnödvändigt i Europeiska unionens vardag. Därför är det i dag ofrånkomligt att ta itu med de stora problem som klimatförändringen, det ökande beroendet av importer, trycket på energiresur [..]
Källa: europa.eu

5

0   0

energi


 Definisjon: Evne til å utføre arbeid. Enhet: I SI-systemet måles energien i den avledede enhet joule (J). En vanlig enhet for energi er kilowattime (kWh) En eldre enhet er kalori. Energi er produkt a [..]
Källa: fornybar.no

6

0   0

energi


Evne til å utføre arbeid, angis i joule (J) eller kilowatt-timer(kWh).
Källa: kraftverk.net

7

0   0

energi


är ett ”abstrakt begrepp och inte en materiell vara”. Ofta används begreppet som en fysikalisk storhet där grundenheten (SI) anges i joule (J), detsamma som en newtonmeter. Effekt mäts i joule per sek [..]
Källa: annell.se

8

0   0

energi


Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

energi


Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

energi


En ande (latin: spiritus) som är ett ord med gammal härstamning som förekommer i de flesta indoeuropeiska språk, och är nära besläktat med vind och andedräkt. Det kan dels syfta på livskraft hos männi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

energi


En annan term för 'filament'.
Källa: neogames.se

12

0   0

energi


Energi är kraft som kan omvandlas till arbete. Som måttenhet används multiplar av enheterna joule (J) och wattimmar (Wh). Till exempel motsvarar en 40 watt glödlampa tänd i fem timmar 200 Wh.
Källa: jordbruksverket.se

13

0   0

energi


Tillståndsstorhet som anger avvikelsen från ett referenstillstånd Energi är en produkt (2) av en kvantitetsstorhet och en intensitetsstorhet. Exempel på kvantitetsstorheter är tyngd, volym och elektrisk laddning. Motsvarande intensitetsstorheter är höjd, tryck och elektrisk spänning (2). Om man t.ex. avgränsar ett system i rummet med hjälp av en lå [..]
Källa: nyteknik.se

14

0   0

energi


 Kan mätas i enheten kilowattimmar (kWh). Om man vill räkna ut hur mycket energi en elapparat förbrukar, då multiplicerar man dess effekt med tiden den är inkopplad.
Källa: gavleenergi.se

15

0   0

energi


Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi = effekt x tid dvs. ett mängdbegrepp. Energi mäts i wattimmar t ex en 40 watt glödlampa tänd i 5 timmar = 200 Wh.
Källa: energikunskap.se

16

0   0

energi


Ett abstrakt begrepp som följer termodynamikens lagar. Energi kan varken produceras eller konsumeras, utan endast övergå från en form till en annan.
Källa: varmepumpsforum.com

17

0   0

energi


Ordet kommer från grekiskans ”energeia” som betyder arbete. Men fysiskt sätt innebär energi ”något med potential att medföra rörelse”. Energi kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas. I en värmepump används elenergi, för att hämta värmeenergi från utomhusluften och komprimera denna.
Källa: varmepumptest.com

18

0   0

energi


Kan mätas i kWh (kilowattimmar) eller i MJ (megajoule). Energi kan finnas som värme-, el-, kemisk-, rörelse- eller lägesenergi.
Källa: creando-training.se

19

0   0

energi


Ett abstrakt begrepp som följer termodynamikens lagar. Energi kan varken produceras eller konsumeras, utan endast övergå från en form till en annan. Energi är effekt som en funktion av tid, eller effekt * tid. Energi mäts i enheten wattimmar (wH), eller vanligare kiloWattimmar (kWh). För att hålla en 60W lampa lysande i tio timmar förbrukas alltså [..]
Källa: vkproffsen.se

20

0   0

energi


Energi är en fysikalisk storhet. Energi är något som medför förändring, rörelse, eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt "utfört arbete". SI-grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), [..]
Källa: vkproffsen.se

21

0   0

energi


Energi i vetenskaplig betydelse är materia i rörelse. Alla högre materieslag (atomslag, molekylarslag) äro energi i förhållande till alla lägre materieslag. 'Materia upplöses icke i energi utan i [..]
Källa: laurency.com

22

0   0

energi


Förmågan att utföra arbete.
Källa: anachem.umu.se

23

0   0

energi


Energi är något som medför förändring. Energi kan få en isbit att smälta, en fotboll att gå i mål och ett fyrverkeri att gnistra och spraka.
Källa: naturskyddsforeningen.se

24

0   0

energi


något som kan medföra rörelse. (Om det finns energi så kan något röra sig men om det inte finns energi så kan inte något röra sig.)  Enfald – ett gammaldags ord för okunnighet, att man inte förstår ef [..]
Källa: skarp2000.weebly.com

25

0   0

energi


Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra förändring, rörelse eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt enkelt utföt arbete. [kWh, MWh, J] Se även exergi.
Källa: nenet.se

26

0   0

energi


Ordklass substantiv ● viljekraft ● ihärdighet ● eftertryck ● förmåga att utföra arbete, kraft Bruklighet fysik
Källa: ordbok.mkforlag.com

27

0   0

energi


Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi är effekten multiplicerat med tiden och mäts i wattimmar. Exempelvis en elpatron på 1kW som är inkopplad i fyra timmar levererar 4kW.
Källa: nibe.se

28

0   0

energi


Energi kan inte förstöras, bara omvandlas. Energikällor kan delas in i tre huvudgrupper nämligen solenergi, fossila bränslen och kärnenergi. Solenergi kan användas direkt eller indirekt som vind, vatten eller biobränsle. Fossila bränslen består av kol, olja och naturgas. Olika bärare av energi som t ex elektricitet, vatten eller luft, hjälper till [..]
Källa: esab.se

29

0   0

energi


Förmågan att utföra arbete.
Källa: motiva.fi

30

0   0

energi


SI-enhet. Mäts i joule (J). Energin 1 joule = energi för att producera 1 W kontinuerligt under 1 s
Källa: ludvigsvensson.com

31

0   0

energi


Ordet kommer från grekiskans ”energeia” som betyder arbete. Men fysiskt sätt innebär energi ”något med potential att medföra rörelse”. Energi kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas. I en värmepump används elenergi, för att hämta värmeenergi från utomhusluften och komprimera denna.
Källa: xn--bergvrmepump-kcb.eu

32

0   0

energi


Energi = effekt x tid, mäts i kilowattimmar (kWh). T ex 40watt x 25tim = 1 000Wh = 1kWh.
Källa: naturvarme.se

33

0   0

energi


handlingskraft
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

34

0   0

energi


kraft
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

35

0   0

energi


ork
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

36

0   0

energi


Energi finns i många olika former och kan omvandlas mellan olika former. Mat kan omvandlas till rörelseenergi genom ett par cyklande ben, ett stearinljus kan omvandlas till ljus och värme etc.
Källa: skorsten.org

37

0   0

energi


 Definisjon: Evne til å utføre arbeid. Enhet: I SI-systemet måles energien i den avledede enhet joule (J). En vanlig enhet for energi er kilowattime (kWh) En eldre enhet er kalori. Energi er produkt a [..]
Källa: fornybar.no

38

0   0

energi


Kraft, styrka, uthållighet, ork, spänst, ihärdighet, arbetslust, idoghet, arbetsiver
Källa: hannawieser.wordpress.com

39

0   0

energi


energi kan vara föremål som just har energi.
Källa: ramezahadi.wordpress.com

40

0   0

energi


Energy
Källa: skolverket.se

Lägg till betydelsen av energi
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< strålning joule >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse