Betyder Aktiefond
Vad betyder Aktiefond? Här finner du 29 definitioner av Aktiefond. Du kan även lägga till betydelsen av Aktiefond själv

1

0   0

Aktiefond


En fond som är öppen för ett obegränsat antal delägare att köpa andelar i. Fonden äger främst aktier men kan också äga andra värdepapper såsom räntebärande papper och derivat med mera. M [..]
Källa: finansportalen.se

2

0   0

Aktiefond


En fond som man kan köpa andelar i. Fonden äger aktier.
Källa: aktiespararna.se

3

0   0

Aktiefond


En svensk aktiefond är en fond som investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade instrument.
Källa: fondkollen.se

4

0   0

Aktiefond


En aktiefond placerar främst i aktier, men kan även placera i räntebärande värdepapper (den kallas då blandfond). En aktie utgör en andel av ett bolags egna kapital. Den avkastning som utgår för en aktiefond består främst av realisationsvinster (eller -förluster), eftersom sådana fonder inte uppbär någon löpande ränta. Utdelning so [..]
Källa: skagenfonder.se

5

0   0

Aktiefond


Aktiefond – I en aktiefond kan man köpa andelar och förfarandet är reglerat i lag. Fonden kan äga olika former av värdepapper och är öppen för ett obegränsat antal delägare.
Källa: internetjuridik.com

6

0   0

Aktiefond


Fond som investerar minst 75 % av förmögenheten i aktier.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

7

0   0

Aktiefond


En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare. Portföljen kan bestå av olika typer av [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

Aktiefond


En fond som placerar i aktier.
Källa: secure.folksam.se

9

0   0

Aktiefond


En aktiefond består normalt av minst 75 % aktier.
Källa: alecta.se

10

0   0

Aktiefond


En i lag reglerad fond i vilken man kan köpa andelar. Fonden äger aktier och andra värdepapper och är öppen för ett obegränsat antal delägare.
Källa: avanza.se

11

0   0

Aktiefond


En fond som huvudsakligen består av aktier.
Källa: alandsbanken.fi

12

0   0

Aktiefond


En aktiefond är en fond som investerar i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.
Källa: nordea.se

13

0   0

Aktiefond


Ordklass substantiv ● samling av aktier i vilken man kan köpa delägarskap
Källa: ordbok.mkforlag.com

14

0   0

Aktiefond


Ett kollektivt investeringsinstrument som måste placera minst 75% av förmögenheten i aktier.
Källa: dokumera.se

15

0   0

Aktiefond


En fond som är öppen för ett obegränsat antal delägare att köpa andelar i. Fonden äger främst aktier
Källa: svaronline.se

16

0   0

Aktiefond


En fond som främst investerar i aktier.
Källa: swedbankrobur.se

17

0   0

Aktiefond


En placeringsfond som placerar i aktier.
Källa: porssisaatio.fi

18

0   0

Aktiefond


En aktiefond består normalt av minst 75 % aktier.
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

19

0   0

Aktiefond


En aktiefond placerar främst i aktier, men kan även placera i räntebärande värdepapper (den kallas då blandfond). En aktie utgör en andel av ett bolags egna kapital. Den avkastning som utgår f [..]
Källa: delphifonder.se

20

0   0

Aktiefond


En placeringsfond som placerar sina medel i aktier.
Källa: s-pankki.fi

21

0   0

Aktiefond


Aktiefonder består minst av 75 procent aktier eller andra aktierelaterade värdepapper.
Källa: sbab.se

22

0   0

Aktiefond


Placerar på aktiemarknaden men diversifierar mellan olika länder och branscher. Aktieportfölj Ett bredare urval aktieplaceringar än i en vanlig aktiefond.
Källa: seligson.fi

23

0   0

Aktiefond


En aktiefond består normalt av minst 75 procent aktier.
Källa: ap7new.episerverhosting.com

24

0   0

Aktiefond


En aktiefond består normalt av minst 75 % aktier.
Källa: collectum.se

25

0   0

Aktiefond


Fond som investerar minst 75 % av förmögenheten i aktier.
Källa: alltomjuridik.se

26

0   0

Aktiefond


En placeringsfond som placerar sina medel i aktier.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi

27

0   0

Aktiefond


En fond som huvudsakligen består av aktier
Källa: alandsbanken.se

28

0   1

Aktiefond


Fond som huvudsakligen består av aktier. Andelen aktier i en aktiefond är normalt minst 75 procent.
Källa: maxm.se

29

0   1

Aktiefond


är en fond som investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.
Källa: swedishbankers.se

Lägg till betydelsen av Aktiefond
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Partiella anfall Partiellt anfall >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse