Betyder Avkastningsskatt
Vad betyder Avkastningsskatt? Här finner du 15 definitioner av Avkastningsskatt. Du kan även lägga till betydelsen av Avkastningsskatt själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Avkastningsskatt – Avkastningsskatt är en skatt på pensionsförsäkringar, kapitalpension samt kapitalförsäkringar.
Källa: internetjuridik.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Avkastningsskatt ska betalas oavsett om värdet på försäkringsföretagets tillgångar ökat eller minskat. Försäkringsföretaget fördelar skatteuttaget på försäkringarna.
Källa: maxm.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Avkastningsskatt är en schablonskatt – det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt pensionskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar avkastningsskatten från ditt pensionskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den all [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Försäkringsbolaget betalar skatt på en schabloniserad avkastning på tillgångar som förvaltas för försäkringstagarens/pensionsspararens räkning. Avkastningsskatt tas ut från försäkringskapitalet/fondförmögenheten. För fondförsäkring tas skatten ut genom inlösen av fondandelar. För traditionell försäkring med garanti tas skatten ut genom avdrag på åt [..]
Källa: secure.folksam.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


är en schablonskatt som skall betalas oavsett om värdet på bolagets tillgångar ökat eller minskat. Enligt nu gällande skatteregler ska försäkringsbolaget betala in skatten. Försäkringsbolaget fördelar sedan skatteuttaget på försäkringarna. Skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar försäkringsbolagets placerade tillgångar vid årets börja [..]
Källa: livbojen.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Avkastningsskatt är en schablonskatt – det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt pensionskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel f [..]
Källa: alecta.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Om du har ett individuellt sparande är du skyldig att betala skatt på avkastningen. Det är försäkringsgivaren som ansvarar för redovisning och betalning av skatten.
Källa: spv.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Skatt som försäkringsföretaget enlilgt lag ska betala på en schabloniserad avkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarens räkning.
Källa: avanza.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Årlig skatt som bolaget betalar på din försäkring. Avkastningsskatten ska beräknas utifrån ett kapitalunderlag, dels för K-skattade försäkringar, dels för P/T-skattade försäkringar. K-skattade försäkringar Kapitalunderlaget är summan av: värdet av bolagets tillgångar vid årets ingång, gällande kapitalförsäkringar inbetalda premier gällande kapitalf [..]
Källa: ankepupillkassan.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Skatt som enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betalas för värdet av pensionsmedel. Skatten uppgår till 15 procent för pensionsförsäkring, kapitalpension och individuellt pensionsspar [..]
Källa: dokumera.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


för livförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, innehavare av individuellt pensionssparkonto mfl gäller lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Källa: swedishbankers.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Det här är en lagstadgad statlig skatt. Skatten är baserad på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringskapitalet. För kapitalförsäkring beräknas den schablonmässiga avkastningen även på de premier som betalats in under året. Avkastningsskatt betalas oavsett om värdet på försäkringen ökat eller minskat.
Källa: spp.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Avkastningsskatt är en statlig skatt på avkastning i pensionssparande. Den tas ut på en schablon­mässigt beräknad avkastning. Storleken på årets avkastningsskatt redovisas under sifferfakta.  
Källa: pripensionsgaranti.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Avkastningsskatt är en schablonskatt — det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt pensionskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar avkastningsskatten från ditt pensionskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den all [..]
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Avkastningsskatt


Avkastningsskatt är en schablonskatt – det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt pensionskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar avkastningsskatten från ditt pensionskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den all [..]
Källa: collectum.se

<< Avgäldsperiod Avtalslagen >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse