Betyder Laga kraft
Vad betyder Laga kraft? Här finner du 29 definitioner av Laga kraft. Du kan även lägga till betydelsen av Laga kraft själv

1

1   0

Laga kraft


När ett beslut inte längre går att överklaga.
Källa: verksamt.se

2

1   0

Laga kraft


Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.
Källa: kronofogden.se

3

1   0

Laga kraft


Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.
Källa: datainspektionen.se

4

1   0

Laga kraft


Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.
Källa: mittbygge.se

5

1   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: rattshjalp.se

6

1   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Oftast har man tre veckor på sig att överklaga en dom. Att domen vunnit laga kraft innebär alltså att den kan verkställas, det vill säga om domstolen till exempel har dömt gärningspersonen till fängelse kan han eller hon börja avtjäna sitt fängelsestraff. [..]
Källa: brottsoffermyndigheten.se

7

1   0

Laga kraft


När en dom inte längre går att överklaga, så har den vunnit laga kraft. Mot en dom i tvistemål måste vad (överklagande) föras inom tre (3) veckor från den dag tingsrätten dömde. Jämför; Rättskraft.
Källa: citus.se

8

1   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

9

1   0

Laga kraft


Ett beslut, t.ex. ett fastighetsbildningsbeslut eller en detaljplan, eller en dom har vunnit laga kraft när det inte kan överklagas. Det kan antingen bero på att tiden för överklagande har gått ut eller att det inte finns rätt att överklaga beslutet.
Källa: kil.se

10

1   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas. I domen anges inom vilken tid den kan överklagas, exempelvis tre veckor. Ef [..]
Källa: helpforsakring.se

11

1   0

Laga kraft


Rättskraft. Egenskap som en dom förvärvat och innebär att beslutet inte kan överklagas med ordinära rättsmedel. En rättsföljd av laga kraft är att avgörandet kan verkställas.
Källa: dokumera.se

12

1   1

Laga kraft


Laga kraft – Ett beslut eller en dom har vunnit laga kraft när beslutet eller domen inte längre kan överklagas.
Källa: internetjuridik.com

13

1   1

Laga kraft


Ett beslut, till exempel ett fastighetsbildningsbeslut eller en detaljplan, eller en dom har vunnit laga kraft när det inte kan överklagas. Det kan antingen bero på att tiden för överklagande har gått ut eller att det inte finns rätt att överklaga beslutet. Ett bygglovsbeslut vinner laga kraft fyra veckor efter att det annoserats i Post- och inrike [..]
Källa: bastad.se

14

0   0

Laga kraft


När tiden för överklagande har gått ut eller om den inte är överklagningsbar har en dom (eller ett beslut) vunnit laga kraft. Därefter kan domen verkställas.
Källa: aklagare.se

15

0   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan över­klagas i vanlig ordning. Den viktigaste rättsföljden av laga kraft är att avgörandet får rättskraft och kan verkställas.
Källa: bfciv.se

16

0   0

Laga kraft


När ett myndighetsbeslut eller en dom inte längre kan överklagas med ordinära rättsmedel eftersom överklagandetiden löpt ut.
Källa: svaronline.se

17

0   0

Laga kraft


Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft efter att delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, (om inte beslutet överklagats) har ägt rum. När beslutet har vunnit laga kraft kan det inte överklagats. Bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 vinner inte laga [..]
Källa: engelholm.se

18

0   0

Laga kraft


När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom – eller om denna möjlighet aldrig har funnits – vinner beslutet eller domen laga kraft, det vill säga får rättskraft och kan verkställas.
Källa: rfs.se

19

0   0

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Domen kan med andra ord verkställas.
Källa: socfamratt.se

20

0   0

Laga kraft


Beslut som ej går att överklaga
Källa: xn--smslnsidan-45a.nu

21

0   0

Laga kraft


Ett domstols- eller myndighetsbeslut, som inte längre kan överklagas i vanlig ordning, har vunnit laga kraft. En ny detaljplan vinner t ex laga kraft tre veckor efter det att ett justerat protokoll med beslutet satts upp på kommunens officiella anslagstavla, om den inte överklagas inom den tiden.
Källa: insynsbk.stockholm.se

22

0   0

Laga kraft


När tiden för överklagande har gått ut eller om den inte är överklagningsbar har en dom (eller ett beslut) vunnit laga kraft. Därefter kan domen verkställas.
Källa: alltomjuridik.se

23

1   2

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: domstol.se

24

0   1

Laga kraft


Laga kraft tillkommer en dom eller ett av myndighet givet beslut, när klagan inte kan föras genom vanliga rättsmedel. Är dom lagakraftvunnen, kan den vinnande alltid på exekutiv väg få den verkställd, [..]
Källa: sv.wikipedia.org

25

0   1

Laga kraft


Ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas.
Källa: simrishamn.se

26

0   1

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

27

0   1

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: malmotingsratt.domstol.se

28

0   1

Laga kraft


En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
Källa: hatemsjunghamn.se

29

0   1

Laga kraft


Efter antagande av planen och då Länsstyrelsen beslutat att inte pröva planen vinner planen laga kraft och gäller till dess att den ändras eller upphävs. Ett domstols- eller myndighetsbeslut, som inte längre kan överklagas i vanlig ordning, har vunnit laga kraft. En ny detaljplan vinner t ex laga kraft tre veckor efter det att ett justerat protokol [..]
Källa: norrkoping.se

Lägg till betydelsen av Laga kraft
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Köpeskilling Lekmannarevisor >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse