Betyder Offentlighetsprincipen
Vad betyder Offentlighetsprincipen? Här finner du 30 definitioner av Offentlighetsprincipen. Du kan även lägga till betydelsen av Offentlighetsprincipen själv

1

2   0

Offentlighetsprincipen


Regler som ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos myndigheterna.
Källa: regeringen.se

2

0   0

Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i statlig och kommunal verksamhet. För Kronofogdens del medför det att vem som helst får läsa myndighetens allmänna han [..]
Källa: kronofogden.se

3

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av offentliga handlingar.
Källa: datainspektionen.se

4

0   0

Offentlighetsprincipen


Allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.
Källa: riksdagen.se

5

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
Källa: domstol.se

6

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur p [..]
Källa: goteborg.se

7

0   0

Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen – Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet.
Källa: internetjuridik.com

8

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
Källa: rattshjalp.se

9

0   0

Offentlighetsprincipen


Grundlagsbestämt att alla handlingar som förvaras hos myndighet ska vara tillgängliga för allmänheten.
Källa: lartecken.se

10

0   0

Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar oc [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0   0

Offentlighetsprincipen


Grundläggande princip för myndighetsverksamhet som innebär att en myndighets verksamhet skall vara öppen för allmänheten. Undantag från offentlighetsprincipen kan endast göras genom lag, t ex [..]
Källa: juridikfokus.se

12

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätt till insyn i myndigheternas verksamhet t ex rätt att ta del av allmänna handlingar.
Källa: laholm.se

13

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga rätt till insyn i myndigheternas verksamhet.
Källa: eslov.se

14

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin. En [..]
Källa: ovanaker.se

15

0   0

Offentlighetsprincipen


Principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar
Källa: bollnas.se

16

0   0

Offentlighetsprincipen


Innebär att var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och uppgifter hos myndigheterna.
Källa: 109.169.77.151

17

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

18

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga rätt till insyn i myndigheternas verksamhet.
Källa: ange.se

19

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
Källa: malmotingsratt.domstol.se

20

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

21

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
Källa: hatemsjunghamn.se

22

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin.
Källa: skara.se

23

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätten att ta del av allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats en kommun eller ett landsting/region. 
Källa: vaxjo.se

24

0   0

Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen har sitt ursprung i medeltida härads- och landsting, där allmänheten samlades och deltog i avgörandet av rättstvister och i andra beslut som gällde angelägenheter för sa [..]
Källa: anent.se

25

0   0

Offentlighetsprincipen


Alla allmänna handlingar som inte är sekreta (hemliga) är tillgängliga för medborgarna att ta del av. Syftet är att ge insyn och kontroll över hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. Offentligheten ger möjlighet till demokrati.
Källa: vellinge.se

26

0   0

Offentlighetsprincipen


Offentlig maktutövning skall ske under allmän insyn, t.ex. domstolsförhandlingar och beslut i politiska församlingar. Innebär också att medborgarna skall ha tillgång till offentliga handlingar.
Källa: svaronline.se

27

0   0

Offentlighetsprincipen


Innebär att alla ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet, bland annat får vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar. Eftersom universitet är myndigheter är alla handli [..]
Källa: science.su.se

28

0   0

Offentlighetsprincipen


principen att statens och kommunernas maktutövning skall ske under allmän insyn och kontroll
Källa: funkaportalen.se

29

0   0

Offentlighetsprincipen


Rätt ta del av allmänna handlingar, det vill säga rätt till insyn i myndigheternas verksamhet.
Källa: krokom.se

30

0   0

Offentlighetsprincipen


Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av Offentlighetsprincipen
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< jordebok jordegumma >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse