Betyder avkastning
Vad betyder avkastning? Här finner du 55 definitioner av avkastning. Du kan även lägga till betydelsen av avkastning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


vinst i förhållande till kapitalinsats och tid
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och kursuppgång (alternativt kursnedgång vid blankning).
Källa: finansportalen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den vinst man gör på en placering. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar.
Källa: aktiespararna.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Vinst på ett investerat kapital. Avkastning uttrycks vanligen i procent av det investerade kapitalet.
Källa: verksamt.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Värdeökning på en placering.
Källa: fondkollen.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastningen visar hur fondandelsvärdet utvecklats under en viss period. Avkastningen genereras genom utdelningar, ändrade aktiekurser och eventuellt ändrade valutakurser (för fonder som placerar i utländska värdepapper) avseende de värdepapper fonden har placerat i. Alla avkastningssiffror för fonder är nettosiffror, det vill säga. efter avdrag fö [..]
Källa: skagenfonder.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastning – Eventuell inkomst man erhåller från sin egendom, exempelvis ränta, hyresintäkter, aktieutdelning mm.
Källa: internetjuridik.com (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den vinst man gör på en investering, till exempel räntan på ett sparkonto eller värdeökning och utdelning på aktier. Avkastning kan också vara förlusten man gör på en investering och avkastningen sägs då vara negativ.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastning er utvikling i verdi for en gitt periode. For et fond består avkastningen av forandring i netto andelsverdi som følge av utbytter, kursendringer, renteinntekter og eventuelt valutakursendri [..]
Källa: skagenfondene.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Er differansen mellom kjøpskurs og salgskurs summert med eventuelt aksjeutbytte. Ved positiv avkastning er salgskursen høyere enn kjøpskursen og omvendt.
Källa: aksjebloggen.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


profit, return, yield, revenue, proceeds avkastning på arbetande kapital
Källa: tools.effso.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Om man satsar pengar på aktier eller annat är avkastningen det ekonomiska medel man får tillbaka.
Källa: lartecken.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Forrentningen av en investering. Det økonomiske resultat som oppnås ved å plassere penger i verdipapirer eller andre investeringsformål. Uttrykkes gjerne som en prosent av den investerte kapitalen som [..]
Källa: lederkilden.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.
Källa: lederkilden.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Forrentningen av en investering. Det økonomiske resultat som oppnås ved å plassere penger i verdipapirer eller andre investeringsformål. Uttrykkes gjerne som en prosent av den investerte kapitalen som [..]
Källa: lederkilden.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.
Källa: lederkilden.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur mycket en tillgång förändrats i värde från en tidigare tidpunkt. Beroende på hur ofta man väljer att mäta avkastningar kan man tala om dagsavkast [..]
Källa: sv.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Ränta eller värdetillväxt som uppkommer på sparat kapital.
Källa: secure.folksam.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Ett mått på lönsamhet i en verksamhet. Fås genom resultat dividerat med det kapital som arbetar i företaget. Jfr lönsamhet och räntabilitet.
Källa: kursnavet.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Totalt sett den procentuella lönsamhet du får på din investering. Glöm ej att räkna in direktavkastningen, dvs utdelningen på aktien. Avslut
Källa: olandsbank.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Det är den värdeökning som ditt pensionskapital växer med.
Källa: livbojen.eu (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Det resultat som kapitalförvaltningen ger. Se också återbäring.AvtalsförsäkringarFörsäkringar som ingår i anställningen när man arbetar under kollektivavtal. OBS! gäller även tjänstemän och akademiker [..]
Källa: insuroo.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Genom att dividera vinst med kapitalet kan mäta hur företaget avkastar sitt kapital (kallas även för räntabilitet). Avkastningen kan mätas efter olika defintitioner av kapital som exempelvis eget kapital, justerat kapital, sysselsatt kapital.
Källa: avanza.se (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


De pengar som du tjänar tack vare placerade pengar i aktier eller räntebärande papper. Pengar som genererar pengar.
Källa: dittsparande.se (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


De pengar som du tjänar tack vare placerade pengar i aktier eller räntebärande papper. Pengar som genererar pengar.
Källa: alltomrantor.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Ordklass substantiv ● inkomst från till exempel ett lantbruk, ekonomiskt resultat av en investering
Källa: ordbok.mkforlag.com

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den inkomst som en tillgång genererar.
Källa: dokumera.se

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastningen är ett mått på hur en fonds värde förändras under en viss period, uttryckt i kronor eller procent. Kallas också för värdeutveckling.
Källa: hjalp.swedbank.se

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


eng Return on Investment  Beräknas som ((intäkt – kostnad) / kostnad) och visas som procentuell andel.
Källa: popolo.se

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och en kursuppgång.
Källa: svaronline.se

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Hur en investering har vuxit under en viss tidsperiod.
Källa: swedbankrobur.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Mäts som kvoten mellan vinst och investerat kapital och uttrycks oftast i procent
Källa: humancapital.se (offline)

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Vinsten i förhållande till insatsen och tiden.
Källa: private-banking.nu (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


förtjänst
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


intäkt
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


profit
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


skörd
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


utdelning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


vinst
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Tidsvägd avkastning (så kallad Time-weighted return), beräknad på daglig basis under antagandet att alla transaktioner sker vid slutet av dagen. Begreppet används genomgående vid redovisning av utfallet för såväl total- som delportföljer och avser avkastning exklusive kostnader om inte annat anges.
Källa: ap4.se (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastning er utvikling i verdi for en gitt periode. For et fond består avkastningen av forandring i netto andelsverdi som følge av utbytter, kursendringer, renteinntekter og eventuelt valutakursendri [..]
Källa: skagenfondene.no

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Forrentningen av en investering. Det økonomiske resultat som oppnås ved å plassere penger i verdipapirer eller andre investeringsformål. Uttrykkes gjerne som en prosent av den investerte kapitalen som [..]
Källa: lederkilden.no

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.
Källa: lederkilden.no

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Forrentningen av en investering. Det økonomiske resultat som oppnås ved å plassere penger i verdipapirer eller andre investeringsformål. Uttrykkes gjerne som en prosent av den investerte kapitalen som [..]
Källa: lederkilden.no

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.
Källa: lederkilden.no

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Er differansen mellom kjøpskurs og salgskurs summert med eventuelt aksjeutbytte. Ved positiv avkastning er salgskursen høyere enn kjøpskursen og omvendt.
Källa: aksjebloggen.com

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


avdrått
Källa: ivaraasen.no

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Avkastningen visar hur fondandelsvärdet utvecklats under en viss period. Avkastningen genereras genom utdelningar, ändrade aktiekurser och eventuellt ändrade valutakurser (för fonder som placerar i ut [..]
Källa: delphifonder.se

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Resultatet av en ekonomisk satsning, t.ex. räntan på obligationer eller utdelningen på aktier.  B
Källa: ikanobank.se (offline)

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Med avkastning avses den ersättning som erhålls på det placerade kapitalet. Den förväntade avkastningen växer när risken ökar.
Källa: fim.com (offline)

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Den ökning eller minskning av värdet som ditt sparande har genererat.
Källa: sbab.se (offline)

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Värdeökning
Källa: ap7new.episerverhosting.com (offline)

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Det är den värdeökning som en förvaltare skapar med dina pengar.
Källa: media.amf.se (offline)

54

0 Thumbs up   1 Thumbs down

avkastning


Den ränta eller värdeökning som uppstår på sparat kapital.
Källa: kapanpensioner.se (offline)

55

0 Thumbs up   2 Thumbs down

avkastning


Inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastning innefatta utdelning och kursuppgång.
Källa: www-1.danicapension.se (offline)

<< kvarter konstverk >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse