Betyder kurs
Vad betyder kurs? Här finner du 46 definitioner av kurs. Du kan även lägga till betydelsen av kurs själv

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


riktning | :''Kaptenen satte '''kurs''' mot hemmahamnen.'' | avgränsat moment inom en utbildning | :''Hon tog '''kurser''' i latin och astronomi för att bättra på sin allmänbildning.'' | pris för vara [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


vem, vilken
Källa: sv.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


kurs
Källa: sv.wiktionary.org

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper.
Källa: finansportalen.se

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Priset på en aktie.
Källa: aktiespararna.se

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.
Källa: kau.se

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.
Källa: gih.se

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Kursen på valutor, aktier eller andra värdepapper. Det är värdepappers kurser som noteras på en fondbörs. Om en aktie exempelvis säljs för mer än den noterade kursen, säljs den till överkurs. Om aktie säljs för mindre än den noterade kursen, säljs den med rabatt.
Källa: skagenfonder.se

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Kurs er prisen på valuta, aksjer eller andre verdipapirer. Det er kursene på verdipapirene som noteres på børsen. Dersom for eksempel en aksje selges for mer enn kursen, sier man at den står i overkur [..]
Källa: skagenfondene.no

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Kurs på et verdipapir eller fondsandel.
Källa: aksjebloggen.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


course
Källa: rorgangare.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurse [..]
Källa: ltu.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Viss kunskapsmängd som inhämtas under given tidsperiod och i enlighet med de förutsättningar som anges i kursplan och för vilken kursbevis kan utfärdas.
Källa: epitest.his.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Pris på verdipapir; kjøps-, salgs- og omsetningskurs
Källa: lederkilden.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs.
Källa: lederkilden.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Kurs kan syfta på: Kurs – en färdriktning, se navigation Kurs (utbildning) – ett definierat avsnitt i en utbildning Kursplan – de mål som ställs på vad elever skall ha lärt sig efter en kurs Aktiekur [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En [..]
Källa: sv.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


course
Källa: uhr.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Priset på en valuta eller ett värdepappers marknadspris, vilket bestäms av den avkastning papperet ger och väntas ge samt av dess säkerhet. Kursen påverkas också av ränteläget samt av tillgång och efterfrågan på marknaden.
Källa: avanza.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


All grundläggande högskoleutbildning bedrivs i form av kurser. Utbildningsprogram består av sammanförda kurser. Alla kurser, alla utbildningsprogram och alla examina placeras in på någon av nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser som läses utanför program har lokal antagning. De flesta kurser omfattar 7,5-30 högskolepoäng. [..]
Källa: umu.se

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Kurs är en undervisningsenhet i gymnasiet som motsvarar ungefär 38 timmar. För att få ett avgångsbetyg måste eleven avlägga 75 kurser. De gemensamma obligatoriska kurserna är minst 45 (kort lärokurs i [..]
Källa: hemochskola.fi

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


 en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.
Källa: handels.gu.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


En kurs är en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående.
Källa: miun.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


En kurs är en del av en utbildning, kursen kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående.
Källa: skh.nu

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Ordklass substantiv ● en viss mängd kunskap som inhämtas under given tidsperiod i grupp och med lärarledd undervisning (som en del av längre utbildning eller som kortare utbildning inom visst område) [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Det gällande priset på en valuta eller ett värdepappers marknadspris.
Källa: dokumera.se

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper.
Källa: svaronline.se

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Riktningen du färdas i.
Källa: eaglenav.com

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


En kurs är en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående.
Källa: wwwutv.hh.se

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


bana
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


linje
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


riktning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Ett värdepappers offentligt noterade pris
Källa: porssisaatio.fi

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Den största enhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som åsätts betyg. All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser. Se även kurskod och kursplan. Kurs kan även avse en del av utbildningen (prov) på forskarnivå.
Källa: mp.uu.se

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


course Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, se kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Sök bland SLU:s k [..]
Källa: student.slu.se

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Kurs er prisen på valuta, aksjer eller andre verdipapirer. Det er kursene på verdipapirene som noteres på børsen. Dersom for eksempel en aksje selges for mer enn kursen, sier man at den står i overkur [..]
Källa: skagenfondene.no

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Pris på verdipapir; kjøps-, salgs- og omsetningskurs
Källa: lederkilden.no

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs.
Källa: lederkilden.no

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Kurs på et verdipapir eller fondsandel.
Källa: aksjebloggen.com

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Värdepapprets pris eller värde i offentlig handel.
Källa: s-pankki.fi

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Det aktuella värdet på en fondandel.
Källa: sbab.se

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Pris på värdepapper, köp-, sälj- och omsättningskurs.
Källa: kommuninvest.se

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Den största enhet inom högskoleutbildning som ger betyg och för vilken det finns en fastställd kursplan.
Källa: hkr.se

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Course
Källa: boardy.se

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kurs


Värdepapprets pris eller värde i offentlig handel.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi

46

1 Thumbs up   2 Thumbs down

kurs


Priset på ett värdepapper.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

<< fors frö >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse