Betyder kurs
Vad betyder kurs? Här finner du 45 definitioner av kurs. Du kan även lägga till betydelsen av kurs själv

1

2   1

kurs


riktning | :''Kaptenen satte '''kurs''' mot hemmahamnen.'' | avgränsat moment inom en utbildning | :''Hon tog '''kurser''' i latin och astronomi för att bättra på sin allmänbildning.'' | pris för vara [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   1

kurs


kurs
Källa: sv.wiktionary.org

3

1   1

kurs


Marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper.
Källa: finansportalen.se

4

1   1

kurs


Priset på en aktie.
Källa: aktiespararna.se

5

1   1

kurs


Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.
Källa: kau.se

6

1   1

kurs


Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.
Källa: gih.se

7

1   1

kurs


Kursen på valutor, aktier eller andra värdepapper. Det är värdepappers kurser som noteras på en fondbörs. Om en aktie exempelvis säljs för mer än den noterade kursen, säljs den till överkurs. Om aktie säljs för mindre än den noterade kursen, säljs den med rabatt.
Källa: skagenfonder.se

8

1   1

kurs


Kurs er prisen på valuta, aksjer eller andre verdipapirer. Det er kursene på verdipapirene som noteres på børsen. Dersom for eksempel en aksje selges for mer enn kursen, sier man at den står i overkur [..]
Källa: skagenfondene.no

9

1   1

kurs


Kurs på et verdipapir eller fondsandel.
Källa: aksjebloggen.com

10

0   0

kurs


course
Källa: rorgangare.se

11

0   0

kurs


Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurse [..]
Källa: ltu.se

12

0   0

kurs


Viss kunskapsmängd som inhämtas under given tidsperiod och i enlighet med de förutsättningar som anges i kursplan och för vilken kursbevis kan utfärdas.
Källa: epitest.his.se

13

0   0

kurs


Pris på verdipapir; kjøps-, salgs- og omsetningskurs
Källa: lederkilden.no

14

0   0

kurs


Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs.
Källa: lederkilden.no

15

0   0

kurs


Kurs kan syfta på: Kurs – en färdriktning, se navigation Kurs (utbildning) – ett definierat avsnitt i en utbildning Kursplan – de mål som ställs på vad elever skall ha lärt sig efter en kurs Aktiekur [..]
Källa: sv.wikipedia.org

16

0   0

kurs


En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0   0

kurs


course
Källa: uhr.se

18

0   0

kurs


Priset på en valuta eller ett värdepappers marknadspris, vilket bestäms av den avkastning papperet ger och väntas ge samt av dess säkerhet. Kursen påverkas också av ränteläget samt av tillgång och efterfrågan på marknaden.
Källa: avanza.se

19

0   0

kurs


All grundläggande högskoleutbildning bedrivs i form av kurser. Utbildningsprogram består av sammanförda kurser. Alla kurser, alla utbildningsprogram och alla examina placeras in på någon av nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kurser som läses utanför program har lokal antagning. De flesta kurser omfattar 7,5-30 högskolepoäng. [..]
Källa: umu.se

20

0   0

kurs


Kurs är en undervisningsenhet i gymnasiet som motsvarar ungefär 38 timmar. För att få ett avgångsbetyg måste eleven avlägga 75 kurser. De gemensamma obligatoriska kurserna är minst 45 (kort lärokurs i [..]
Källa: hemochskola.fi

21

0   0

kurs


 en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.
Källa: handels.gu.se

22

0   0

kurs


En kurs är en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående.
Källa: miun.se

23

0   0

kurs


En kurs är en del av en utbildning, kursen kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående.
Källa: skh.nu

24

0   0

kurs


Ordklass substantiv ● en viss mängd kunskap som inhämtas under given tidsperiod i grupp och med lärarledd undervisning (som en del av längre utbildning eller som kortare utbildning inom visst område) [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

25

0   0

kurs


Det gällande priset på en valuta eller ett värdepappers marknadspris.
Källa: dokumera.se

26

0   0

kurs


Marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper.
Källa: svaronline.se

27

0   0

kurs


Riktningen du färdas i.
Källa: eaglenav.com

28

0   0

kurs


En kurs är en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående.
Källa: wwwutv.hh.se

29

0   0

kurs


bana
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

30

0   0

kurs


linje
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

31

0   0

kurs


riktning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

32

0   0

kurs


Ett värdepappers offentligt noterade pris
Källa: porssisaatio.fi

33

0   0

kurs


Den största enhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som åsätts betyg. All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser. Se även kurskod och kursplan. Kurs kan även avse en del av utbildningen (prov) på forskarnivå.
Källa: mp.uu.se

34

0   0

kurs


course Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, se kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Sök bland SLU:s k [..]
Källa: student.slu.se

35

0   0

kurs


Kurs er prisen på valuta, aksjer eller andre verdipapirer. Det er kursene på verdipapirene som noteres på børsen. Dersom for eksempel en aksje selges for mer enn kursen, sier man at den står i overkur [..]
Källa: skagenfondene.no

36

0   0

kurs


Pris på verdipapir; kjøps-, salgs- og omsetningskurs
Källa: lederkilden.no

37

0   0

kurs


Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs.
Källa: lederkilden.no

38

0   0

kurs


Kurs på et verdipapir eller fondsandel.
Källa: aksjebloggen.com

39

0   0

kurs


Värdepapprets pris eller värde i offentlig handel.
Källa: s-pankki.fi

40

0   0

kurs


Det aktuella värdet på en fondandel.
Källa: sbab.se

41

0   0

kurs


Pris på värdepapper, köp-, sälj- och omsättningskurs.
Källa: kommuninvest.se

42

0   0

kurs


Den största enhet inom högskoleutbildning som ger betyg och för vilken det finns en fastställd kursplan.
Källa: hkr.se

43

0   0

kurs


Course
Källa: boardy.se

44

0   0

kurs


Värdepapprets pris eller värde i offentlig handel.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi

45

1   2

kurs


Priset på ett värdepapper.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

Lägg till betydelsen av kurs
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< fors frö >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse