Betyder aktie
Vad betyder aktie? Här finner du 49 definitioner av aktie. Du kan även lägga till betydelsen av aktie själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


ägarandel i aktiebolag | :''Bolagets styrelse föreslår en utdelning på 1 krona per '''aktie'''. | värdering av en persons ställning eller anseende | :''De blev mycket impopulära i omgivningen och der [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


aktie
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en ägarandel i aktiebolagets kapital. Aktieägarna har rätt att delta och rösta på bolagsstämman. Normalt ger en aktie en röst, men det förekommer även att bolag har aktier med olika röstvä [..]
Källa: almi.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en ägarandel i ett aktiebolags kapital. Ägaren till en aktie har rätt att delta och rösta på bolagets stämmor och få del av bolagets eventuell utdelning. Det finns olika sorter av aktier t [..]
Källa: finansportalen.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i ett aktiebolag.
Källa: aktiespararna.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i ett aktiebolag. En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman. Se aktiebolag [..]
Källa: verksamt.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


ägarandel i ett aktiebolag
Källa: bolagsverket.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i ett aktiebolag.
Källa: fondkollen.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en ägarandel av ett bolag och utgör en del av bolagets egna kapital. För aktieägare erhålls avkastning för en aktie i form av utdelning från bolaget och/eller en högre marknadskurs för aktien.
Källa: skagenfonder.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Aktie – En aktie är ett bevis på andel i ett aktiebolag.
Källa: internetjuridik.com (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i aktiebolag.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


share aktiebolag
Källa: tools.effso.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolag [..]
Källa: sv.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Betecknar viss andel i ett aktiebolag, En aktie ger viss rösträtt vid bolagsstämma, samt rätt till viss utdelning av vinst.
Källa: juridikfokus.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en andel i ett aktiebolag (AB). Aktiekapitalet utgörs av ägarnas insats och fungerar som bolagets finansiella grund. Det finns olika aktieslag, exempelvis A- och B-aktier (även C och R förekommer). Skillnaden mellan A- och B-aktier (samt övriga) är röstvärdet i aktierna (vid beslutsfattande). Utdelningen är densamma. A- och B-aktierna h [..]
Källa: ewtinvesting.se (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Andel i ett börsnoterat företag. Beviset på delägarskap ger dig rätt till röstning och aktieutdelning.
Källa: alltomspara.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Utgör ett "kvitto" på att aktieägaren tillskjutit kapital i ett aktiebolag. En aktie har från början ett nominellt värde, vilket är lika med aktiens andel av aktiekapitalet uttryckt i kronor [..]
Källa: starta-eget.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Andel i ett aktiebolag. Man skiljer mellan olika slag av aktier. A-aktier har i allmänhet högre röstvärde på bolagsstämman än B-aktier. Stamaktier är "vanliga aktier".
Källa: kursnavet.se

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. Ger rätt att rösta på bolagsstämman. Aktier av skilda slag förekommer, till exempel A- och B-aktier (ger olika rösträtt) samt preferens- och stamaktier (olika andelar i bolagets tillgångar och vinst).
Källa: avanza.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En andel som någon äger i ett aktiebolag
Källa: innovationonline.se (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Andel i ett börsnoterat företag. Beviset på delägarskap ger dig rätt till röstning och aktieutdelning.
Källa: dittsparande.se (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är ett ägarbevis i ett aktiebolag. Skulle bolaget bara ha en ägare räcker det med att ha en aktie, men det kan vara opraktiskt om denne ägare vill sälja en del av sitt ägande. Om bolaget har [..]
Källa: ekonomikurser.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ordklass substantiv ● andel i bolag ● aktiebrev ● anseende, ställning Bruklighet bildligt
Källa: ordbok.mkforlag.com

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i aktiebolag, ger rätt till utdelning, avlägga röster vid bolagsstämman och del i bolagets tillgångar om det skulle likvideras.
Källa: dokumera.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en andel i ett aktiebolag.
Källa: hjalp.swedbank.se

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En andel i ett aktiebolag som ger rösträtt vid bolagsstämma, samt i förekommande fall rätt till utdelning av vinst.
Källa: svaronline.se

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i ett aktiebolag. Ägaren till en aktie har rätt att delta och rösta på bolagets stämmor och få del av bolagets utdelning. Det finns olika sorter av aktier tex. A, B, C, preferens och stamakt [..]
Källa: svaronline.se

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


är namnet på en andel i ett aktiebolag (AB). Den är åsatt ett visst värde, det s.k. nominella värdet, men vid försäljning är det – med eventuella avtalade undantag – marknadsvärdet som gäller. Aktier [..]
Källa: foretagande.se

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Att äga en aktie innebär att innehavaren köpt en del av ett företag och har rätt att rösta vid företagets bolagsstämma samt ta del av företagets vinst vid aktieutdelningar.
Källa: private-banking.nu (offline)

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning. [..]
Källa: bolagsratt.se

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


andel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


värdepapper
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En andel i ett bolags aktiekapital. Aktiekapitalet indelas i lika stora aktier. Aktien ger rätt bl.a. till ett bolags vinstfördelning, förtur vid nyteckning och rätt att delta i bolagsstämman.
Källa: porssisaatio.fi

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ett bevis på en kapitalinsats i ett aktiebolag - den i Sverige utan jämförelse viktigaste företagsformen. Aktien ger ett delägarskap i företaget och därmed rätt att deltaga i bolagsstämma. Den som köper en aktie har ingen garanti för att den skall ge en bestämd årlig inkomst. Vanligt idag är aktieköp som ingår i bankfonder. Förr utgav bolagen vackr [..]
Källa: myntkabinettet.se (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning.
Källa: bolagsassistans.se (offline)

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning.
Källa: bolagslagret.se (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en ägarandel av ett bolag och utgör en del av bolagets egna kapital. För aktieägare erhålls avkastning för en aktie i form av utdelning från bolaget och/eller en högre marknadskurs för akt [..]
Källa: delphifonder.se

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i aktiebolag.
Källa: ikanobank.se (offline)

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en andel i ett bolag. Placeraren köper aktier för att få avkastning när värdet på aktien stiger eller genom utdelning. Handel med offentligt noterade aktier sker på börsen.
Källa: fim.com (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Andel i ett aktiebolags aktiekapital, värdepapper.
Källa: s-pankki.fi (offline)

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.
Källa: sbab.se (offline)

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Andel i ett aktiebolag.
Källa: alltomjuridik.se

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Andel i ett aktiebolags aktiekapital, värdepapper.
Källa: sp-rahastoyhtio.fi (offline)

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en handling och bevis att en person eller företag har investerat med ett visst belopp i företaget. Ofta beskrivs som en ägarandel i aktiebolagets kapital. Tidigare angavs ett nominellt (ursprungligt) värde på aktien i bolagsordningen men är numera borttaget eftersom aktiers värde kan förändras.
Källa: tks.nu (offline)

46

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aktie


En aktie är en ägarandel i ett aktiebolags kapital.
Källa: kapanpensioner.se (offline)

47

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aktie


Att köpa aktier innebär att du har andelar i ett företag och det är viktigt att komma ihåg att aktier inte är en sparform. Det finns alltid en risk med aktier eftersom de hänger samman med hur bra ett företag går, går det riktigt illa kan du förlora pengar. Men går det riktigt bra är vinsten också ibland långt större än du någonsin kan få genom van [..]
Källa: takontroll.nu (offline)

48

0 Thumbs up   2 Thumbs down

aktie


medel"> - Ägarandel i ett aktiebolag. Aktier ger bland annat rätt till del av bolagets vinst, rösträtt vid bolagsstämma samt del av tillgångar vid likvidation. Aktier vs valuta.
Källa: terminer.se (offline)

49

0 Thumbs up   2 Thumbs down

aktie


andel i aktiebolag. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktien har oftast högre röstvärde än andra aktieslag.
Källa: swedishbankers.se (offline)
<< glace ABC-bok >>