Betyder Protokoll
Vad betyder Protokoll? Här finner du 71 definitioner av Protokoll. Du kan även lägga till betydelsen av Protokoll själv

1

1   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde
Källa: varnamo.se

2

1   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Är offentligt efter justering
Källa: gnosjo.se

3

1   0

Protokoll


Valresultaten fastställs i protokoll eller beslut som undertecknas och bevaras för framtiden. Till besluten/protokollen finns bilagor som visar partiernas och kandidaternas röstetal och vilka som blev valda. Vid en folkomröstning visas antalet röster för varje svarsalternativ, antalet blanka och antalet ogiltiga röster.
Källa: val.se

4

1   0

Protokoll


Skriftlig handling, förd av sekreterare, som är en redogörelse för vad som skett under ett möte. Vanligtvis antecknas endast frågans innehåll samt beslut (beslutsprotokoll). Någon gång kan ä [..]
Källa: motesmetoder.se

5

0   0

Protokoll


regler, uppförande och kommunikation som gäller i ett visst sammanhang | :''Det diplomatiska '''protokollet''' föreskrev att det måste komma en officiell begäran från regeringen förrän något [..]
Källa: sv.wiktionary.org

6

0   0

Protokoll


detsamma som projektplan/prövningsplan för klinisk prövning eller annan studie.
Källa: sbu.se

7

0   0

Protokoll


förhandsbesiktning
Källa: softwolves.pp.se

8

0   0

Protokoll


Detaljerad plan för en utvärdering. Se retrospektiv studie.
Källa: socialstyrelsen.se

9

0   0

Protokoll


Uppteckning av vad som sagts och beslutats i kammaren. Ett snabbprotokoll finns senast dagen efter en debatt i både tryckt och elektronisk form. Det slutliga protokollet som är en del av riksdagstry [..]
Källa: riksdagen.se

10

0   0

Protokoll


Ett dokument som redogör för vad som händer under ett sammanträde. För att det ska stämma med vad som sagts i besluten skrivs det under (justeras) av ett par ledamöter som utsetts på det samma [..]
Källa: goteborg.se

11

0   0

Protokoll


(protocol). En noga specificerad uppsättning av regler, procedurer eller konventioner som relaterar till format, till timing eller kontaktstandarder för att göra dataöverföring möjlig mellan två apparater.
Källa: radiohistoria.jvnf.org

12

0   0

Protokoll


skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.
Källa: uddevalla.se

13

0   0

Protokoll


En uppsättning formella regler som beskriver hur data ska överföras över ett nätverk. Protokoll på låg nivå definierar elektrisk och fysisk standard och protokoll på hög nivå handlar om dat [..]
Källa: axis.com

14

0   0

Protokoll


Skriftlig sammanfattning av diskussioner och beslut från ett möte. Mötesprotokoll från Styrelsemöten i en bostadsrättsförening bör justeras av två ledamöter samt arkiveras.
Källa: styrelseguiden.se

15

0   0

Protokoll


Regelsett som bestemmer hvordan funksjonsenheter kan kommunisere.
Källa: lederkilden.no

16

0   0

Protokoll


Protokoll kan ha flera betydelser: Protokoll, mycket formellt uttryck för de regler, uppförande och kommunikation som gäller i ett visst sammanhang, till exempel det diplomatiska protokollet. Utrik [..]
Källa: sv.wikipedia.org

17

0   0

Protokoll


Formella anteckningar från ett möte eller en förhandling. Vid förhandling är det ofta arbetguivaren som för protokoll. Den som skriver det har möjlighet att formulera vad parterna kommit överens om, så tveka aldrig att sitta sekreterare själv om tillfälle ges.
Källa: itskolan.lo.se

18

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.
Källa: timra.se

19

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse för ärenden samt fattade beslut.
Källa: salem.se

20

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Protokollet är offentligt efter justering.
Källa: lj.se

21

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse av ärenden och beslut under ett möte.
Källa: tjorn.se

22

0   0

Protokoll


skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde
Källa: avesta.se

23

0   0

Protokoll


Anteckningar av de beslut som har fattats vid ett sammanträde. Protokollet ger dessa beslut laga kraft.
Källa: kungalv.se

24

0   0

Protokoll


Debatter, beslut och annat som diskuteras i riksdagen framgår av riksdagens protokoll. Ett snabbprotokoll finns redan dagen efter i både tryckt och elektronisk form. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.Sök bland riksdagens protokoll
Källa: lagrummet.se

25

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse vad som händer under sammanträdet
Källa: fargelanda.se

26

0   0

Protokoll


minutes
Källa: slaktdata.org

27

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.
Källa: borlange.se

28

0   0

Protokoll


skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde
Källa: astorp.se

29

0   0

Protokoll


skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.
Källa: ljungby.se

30

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde
Källa: barnverket.nu

31

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Protokollet från fullmäktige innehåller inte bara besluten. I protokollet står också vilka andra förslag som fanns och hur omröstningarna utföll, vilka ledamöter som varit med i beslutet och vilka som har reserverat sig.
Källa: sll.se

32

0   0

Protokoll


skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.
Källa: hylte.se

33

1   1

Protokoll


Skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.
Källa: harryda.se

34

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse för vad som sker och vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som tas under ett sammanträde.
Källa: pitea.se

35

0   0

Protokoll


Ett dokument som redogör vad som händer under ett sammanträde finns med. För att det ska stämma med vad som sagts i besluten skrivs det under (justeras) av ett par ledamöter som utsetts till det på det sammanträdet. I protokollet skrivs också vilka ledamöter och ersättare som varit med på sammanträdet och fattat besluten.
Källa: ovanaker.se

36

0   0

Protokoll


Ett skriftligt dokument som visar vad som hänt och vad man bestämt under ett sammanträde.
Källa: lomma.se

37

0   0

Protokoll


Skriftlig sammanställning av beslut eller överenskommelse. Vanligtvis antecknas endast frågans innehåll samt beslut (beslutsprotokoll). Någon gång kan även debatt refereras (debattprotokoll). Protokoll ska justeras.
Källa: ystad.se

38

0   0

Protokoll


En skriftlig handling som redogör för den förhandling som genomförts.
Källa: dik.se

39

0   0

Protokoll


Det finns inget formkrav på att protokoll ska föras vid en förhandling, men detta rekommenderas starkt. Om part begär att protokoll ska föras så skall det föras (MBL 16 §, sista stycket). Ett [..]
Källa: denfulahunden.wordpress.com

40

0   0

Protokoll


En speciell inställning av regler (i informationsteknik).
Källa: basicsafe.com

41

0   0

Protokoll


Ett system av regler och specifikationer som möjliggör och styr kommunikation mellan datorer och IT-enheter (dataöverföring). Proxy: En proxy server f ungerar som en mellanhand mellan det interna [..]
Källa: pandasecurity.com

42

0   0

Protokoll


Ett system av regler och specifikationer som möjliggör och styr kommunikation mellan datorer och IT-enheter (dataöverföring).
Källa: datorproblem.org

43

0   0

Protokoll


Uppsättning regler för datakommunikation.
Källa: 109.169.77.151

44

0   0

Protokoll


En uppsättning formella regler som beskriver hur data ska överföras över ett nätverk. TCP och IP är exempel på protokoll för LAN.
Källa: bewator.com

45

0   0

Protokoll


Ett dokument som redogör vad som händer under ett sammanträde finns med. För att det ska stämma med vad som sagts i besluten skrivs det under (justeras) av ett par ledamöter som utsetts till det på det sammanträdet.
Källa: skara.se

46

0   0

Protokoll


En skriftlig redogörelse för ett möte som vanligtvis görs av sekreteraren.
Källa: krik.se

47

0   0

Protokoll


skriftlig redovisning för vad som sker och vilka beslut som tas under ett sammanträde
Källa: arvidsjaur.se

48

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde
Källa: uppvidinge.se

49

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse för ärenden samt fattade beslut
Källa: tyreso.se

50

0   0

Protokoll


Ett dokument som beskriver vad som händer under ett sammanträde, vilka beslut som fattas och vilka politiker som varit med på sammanträdet. Protokollet ska justeras av några ledamöter som har v [..]
Källa: vaxjo.se

51

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.
Källa: overtornea.se

52

0   0

Protokoll


Ett protokoll är det språk som ett nätverk eller en nätverksapplikation kommunicerar genom. Det är för ett nätverk vad programmeringsspråk är för programmering.
Källa: svspb.net

53

0   0

Protokoll


Formell notering av det som avhandlats under ett möte eller dylikt och godkänts av justeringspersoner.
Källa: dokumera.se

54

0   0

Protokoll


En skriftlig beskrivning av vad som hänt under ett möte. Protokollet måste justeras för att bli giltigt. Det finns olika typer av protokoll. Protokollen från kommunens nämnder och styrelser är [..]
Källa: flen.se

55

0   0

Protokoll


Regler för kommunikation som datorer sig av för att förstå varandra.
Källa: ubbis.se

56

0   0

Protokoll


Ett överenskommet regelverk för hur olika nätverksutrustningar ska kommunicera med varandra.
Källa: netinsight.net

57

0   0

Protokoll


Det finns olika metoder för datorer att utbyta information. Dessa metoder kallas protokoll. Se även FTP, HTTP
Källa: 700e.se

58

0   0

Protokoll


I datorsammanhang en uppsättning regler för ett datorprograms växelspel med andra program.
Källa: infopress.se

59

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.
Källa: monsteras.se

60

0   0

Protokoll


Detta ser till den specifika kemoterapin planerar som används.
Källa: news-medical.net

61

0   0

Protokoll


Vanlig benämning inom området datakommunikation. Protokollet är en uppsättning regler som anger hur olika enheter skall kommunicera med varandra. AppleTalk till Macintosh och TCP/IP är exempel p [..]
Källa: programsupport.se

62

0   0

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Är offentligt efter justering.
Källa: tidaholm.se

63

0   0

Protokoll


mötesdokument
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

64

0   0

Protokoll


Regelsett som bestemmer hvordan funksjonsenheter kan kommunisere.
Källa: lederkilden.no

65

0   0

Protokoll


minutes 'The minutes have now been approved'. (Note only plural verb)
Källa: termbase.uhr.no

66

0   0

Protokoll


Skriftlig sammanställning av beslut eller överenskommelse på mötet
Källa: brukshundklubben.se

67

0   1

Protokoll


  Skriftlig redogörelse vad som händer under sammanträdet 
Källa: overkalix.se

68

0   1

Protokoll


Skriftlig rapport från ett sammanträde.
Källa: laholm.se

69

0   1

Protokoll


Skriftlig redogörelse för vad som beslutats vid ett sammanträde. Remiss
Källa: bollnas.se

70

0   1

Protokoll


Skriftlig redogörelse för ärenden samt fattade beslut
Källa: ljusdal.se

71

0   1

Protokoll


mötesanteckningar som justeras av ordföranden och särskilt valda ledamöter.
Källa: mellerud.se

Lägg till betydelsen av Protokoll
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Proposition Reservation >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse